Alternativ till EN 1.4436

Vi har fått en fråga om alternativ till EN 1.4436. Då detta är en stålsort som håller på att fasas ut.

Vilken stålsort rekommenderar ni istället för 4436?

SS 2343 var den gamla svenska syrafasta stålsorten speciellt framtagen för den svenska och finska pappers- och massaindustrin. Idag heter den EN 1.4436 och påträffas oftast i lågkolvarianten EN 1.4432. Den syrafasta varianten AISI 316 och den ännu vanligare AISI 316L, där L står för låg kolhalt, dominerar världsmarknaden. Våra europeiska motsvarigheter är EN 1.4401 och lågkolsvarianten EN 1.4404.

Den stora skillnaden mellan 1.4436/4432 och 1.4401/4404 är att den förstnämnda innerhåller 0,5 % mer molybden, min 2,5 % mot min 2,0 %. En högre molybdenhalt ökar korrosionsbeständigheten. Skillnaden medför att PRE-talen är 24,8 mot 23,1 (PRE = Pitting Resistance Equivalent).

PRE-skillnaden är liten men kan vara avgörande om man balanserar på gränsen. T ex är uppvärmt havsvatten i typ kylrör en svår applikation. Här är stor risk för spaltkorrosion och punktkorrosion (pittings). En högre molybdenhalt kan vara avgörande.

Molybden är en dyr legeringstillsats. Konkurrensen har medfört att 4436/4432 idag är en stålsort med begränsad lagerhållning, för många produkter. 4404 är därför den överlägsna syrafasta stålsorten med en bred lagerhållning.

När det gäller material till avloppspumpstationer säljer vi oftast 4404. I de fall när saltvatten har kommit in i systemet, t ex för att avloppsrören ligger nära havet, har vi levererat duplexstålet EN 1.4462 som har PRE-talet 30,9.

 

Vill du läsa mer på ämnet korrosion av rostfritt stål hittar du det här

Vilka ingår i familjen 316/316L

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

16 + nitton =