Utan rostfritt stål ingen biogas

Att stål är en återvinningsbar produkt visste man redan på 1800-talet. Det kan återanvändas ett oändligt antal gånger utan att tappa i kvalitet och befinner sig därmed i ett ständigt kretslopp. Faktum är att stål är det mest återvunna materialet i världen – hälften av allt stål som produceras kommer från återvunnet järnskrot.
Men stål har indirekt även andra positiva effekter på miljön. Till exempel hade det varit svårt att producera biogas om rostfritt stål inte funnits.

Biogas får bussen att rulla

Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av bland annat matrester, djurspillning, slam från reningsverk och rester från livsmedelsindustrin. Allt blandas och blir det man kallar biomassa. Genom en process där mikroorganismer bryter ner biomassan i en miljö utan syre skapas en gas som till stor del består av metan, koldioxid och små mängder vatten.
Biogasen kan användas inom flera olika områden. Den kan blandas med naturgas och blir då fordonsgas som idag framför allt används inom kollektivtrafiken. Fördelen är att den inte är ett fossilt bränsle och att utsläppen av partiklar från bilen eller bussen minskar kraftigt.
Men även industrin kan dra nytta av biogas. Den brinner till exempel med en ren och klar låga vilket gör att värmepannor och annan utrustning inte smutsas ner av sot och slagg. Dessutom kan metanmolekylen i gasen användas som råvara i tillverkningen av exempelvis färg, plast och smörjoljor.

Rostfritt stål gör anläggningen för biogas hållbar

Det krävs mer än bara röta

Biologiskt material som ruttnar producerar helt naturligt metangas. I en biogasanläggning, eller rötkammare, optimeras rötningsprocessen genom att det organiska materialet förbehandlas och sedan pumpas in i en helt lufttät behållare. Materialet kan bestå av en mängd olika så kallade substrat, som till exempel avloppsslam, matavfall, gödsel och slakteriavfall.
Själva rötningsprocessen består av olika faser där biomaterialet börjar jäsa för att sedan, med hjälp av ett antal speciella mikroorganismer, utveckla metangasen. Gasen är dock mättad med vattenånga och innehåller koldioxid och en del föroreningar som måste avskiljas innan det blir en användbar biogas. Sedan transporteras den via rörledningar, eller i flytande form via lastbil, till sin destination.

En krävande miljö även för rostfritt
Inne i rötkammaren är miljön oerhört krävande. Vilket fordrar material som under lång tid klarar av att stå emot syror, baser, värme, fukt och mikroorganismer. De behållare, kärl, rör och blandningsredskap som används i biogasanläggningen är alla gjorda av rostfritt stål. Men det duger inte med vilket rostfritt stål som helst.
I en studie av hur korrosionsbeständigheten i biogasanläggningar kan ökas konstaterar professor Ralf Feser vid University of Applied Sciences i Tyskland och ordförande i German Corrosion Society (GfKORR), att det finns många olika skäl till varför korrosion uppstår just i en rötningsanläggning.

Kraftig korrosion vid biogas

Korrosionsskador är ett stort och kostsamt problem i biogasanläggningar. Ralf Fesers studie visar till exempel att den svavelsyra som uppstår under den biologiska avsvavlingsprocessen kan orsaka korrosionsskador under gasfasen eftersom syran även angriper legerat stål. Samtidigt som järnoxiden som tillsätts som ett avsvavlingsmedel i rötningsprocessen sannolikt accelererar korrosionen i vissa delar av biogasanläggningen, till exempel i blandningskärl gjorda av rostfritt stål. Men även i den blöta fasen av rötningsprocessen uppstår mikrobiell korrosion i de delar av biogasanläggningen som involverar syre, till exempel omrörningsdelar av icke-legerat stål.

Rätt rostfritt är lösningen

Studien visade dock att korrosionsbeständigheten kan förlängas genom att välja rätt typ av rostfritt. Som till exempel höglegerat stål med högre halt av krom. Men det är minst lika viktigt att stålet innehåller tillräcklig mängd molybden, vilket ökar motståndskraften mot punkt- och spaltkorrosion. En annan slutsats var att det inte får förekomma något syre alls i rötkammaren.
Med andra ord: Rätt kunskap i kombination med rätt rostfritt ökar varje dag livslängden på biogasanläggningar. Och bidrar därmed till ett hållbart samhälle på mer än ett sätt.

 

Rostfritt stål för hållbara lösningar hittar du hos Damstahl

 

Expert och kunskapsförmedlare

Expert med passion och kunskap om rostfritt stål

Som ni vet är Damstahl experten med passion för rostfritt stål. Vi utbildar oss ständigt för att kunna ge rätt råd om stålsort, korrosion, svetsning, ytbehandling och bearbetning. Vi kommer även att fortsätta att vilja hjälpa och utbilda dig, bland annat genom denna blogg.

Den ständiga utbildningen kan ta sig olika former. Så som veckans svetsutbildning för Damstahls koncernchef Mikael Sthaalros. Detta under ett besök hos vår kund Furhoffs i Skövde. Linus Sveide från Furhoffs gjorde ett mycket bra jobb och vi fick en glad och mer svetskunnig koncernchef.

Linus Sveide, Furhoffs och Mikael Sthaalros, Damstahl svetsutbildning

Linus Sveide, Furhoffs och Mikael Sthaalros, Damstahl

Vårt löfte till våra kunder

När du beställer rostfritt stål vill du så klart få rätt sorts rostfritt, levererat i rätt tid och till rätt pris. Det är dock ingen självklarhet att du alltid får som du vill. Men har du valt att vara kund hos Damstahl ska du veta att vi varje dag gör allt vi kan för att uppfylla vårt löfte.

Vi är rustade för att möta dina krav och erbjuder marknadens bredaste och djupaste sortiment och den mest effektiva logistiken. Men vi tycker inte att det räcker. Vår kärlek till det rostfria stålet gör att vi vill addera båda kunskap och hjärta.

Kunskap som ger dig den optimala rostfria lösningen som klarar både hållfasthet och produktkalkyl.

Hjärta som ger dig vår vilja att ställa upp i alla lägen.

Vi tror på värdet av att sprida kunskap till våra kunder. Genom att välja rätt sorts rostfritt kan våra kunder spara pengar, stärka konkurrensförmågan och öka intäkterna.

Snacka är en sak, men man måste kunna sätta kraft bakom orden. Vi har bestämt oss för att vara etta på allt som är viktigt för dig.

 

Rostfritt finns överallt i din vardag, t.ex. när du befinner dig i köket.

Hur kan den icke magnetiska kniven sitta på magnetlisten ?

 

Arbetar du med rostfritt vill vi skapa blogginlägg som underlättar ditt arbete.

Vilka ingår i familjen 316/316L

 

Har du något speciellt ämne du skulle vilja veta mer om? – Skriv till oss!

 

Anders och Mikael är våra nya projektsäljare för er

Jag, Anders Bergstrand, och min kollega Mikael Liwgren är inte bara två kollegor som trivs bra att arbeta tillsammans. Vi är numera också ett team som ska supporta projektkunder. Teamet sattes ihop en kort period innan årsskiftet och redan efter några veckor tog vi vår första order. Denna gång gick ordern till ett projekt för en utbyggnad på ett pappersbruk.

Jag och Mikael kommer inte att vara bundna till något geografiskt område. Fokus kommer att ligga på kunder som installerar och underhåller kommersiella och industriella lokaler som har verksamheter i hela Sverige. De arbetar med projektstyrda större objekt. Dessa kunder tillhör inte Damstahls vanliga segment av kunder som har daglig produktion av rostfria produkter. Därför ser vi nu fram emot att ut och träffa mycket spännande kunder och skapa kundunika lösningar för bäst resultat i varje enskilt projekt.

Vilka är vi som vill träffa er?

För denna nya satsning tar jag med mig mina tio års erfarenhet inom den rostfria branschen. Sex år på Damstahl och dessförinnan arbetade jag hos en mindre lokal grossist i Göteborg. Där arbetade jag nära både material och kunder vilket skapade stor materialkunskap. På fritiden är hockey ett stort intresse vilket även är en sport som jag själv utövat i många år ända upp på A-lagsnivå.

Min teamkollega Mikael har arbetat inom ett stort kundsegment under sina två år på Damstahl och även haft kontakt med en del projektkunder. Detta har gjort att han fått kunskap om många olika rostfria projekt. Mikael kommer senast från snickeri- och möbelindustrin där han sålde industrimaskiner. Från detta arbete tar han med sig erfarenheten att bygga komplexa produkter efter kundbehov. Likt att välja rätt rostfritt till rätt plats är det viktigt med helhetsbilden när produkter byggs med upp till 150 tillval. Så ni kan se fram emot en person som inte ger sig innan lösningen är den bästa för er som kund.

Både jag och Mikael är motiverade och inspirerade av denna nysatsning. Vi kommer att vara lyhörda och hela tiden arbeta tillsammans med kunderna för att bygga upp något riktigt bra från grunden. Målet för oss båda är givet: Damstahl ska bli den lika självklara aktören för projekt när det gäller rör och rördelar som Damstahl idag är vad det gäller plåt och stång. Undrar du mer kring hur vi kommer arbeta eller vill träffa oss är du alltid välkommen att kontakta oss!

Vi ses för nya spännande projekt tillsammans!
/Anders Bergstand & Mikael Liwgren

Anders Bergstrand & Mikael Liwgren Projektsäljare Damstahl

Träna rostfritt i det fria

Trångt inne – Träna på utegym istället!

Januari månad och gymmen är fyllda till bredden av träningsglada personer. Känner du att du vill känna hälsovinsterna med träning men inte vill trängas på ett svettigt gym. Klä dig lite varmare, öppna dörren och ge dig ut för att hitta alternativa träningsredskap.

Runt om i landet växer utomhusgym fram i olika former. Vissa både snygga och praktiska i rostfritt stål. Som detta gym du hittar i Malmös stadsdel Västra hamnen. De rostfria redskapen står ute utan skyddande väggar men tack vare materialvalet står de pall för väder och vind. Vill du förbättra dina chanser att stå pall kommande månad som brukar vara kantad med infektioner och förkylningar? Testa att träna utomhus.

Med mössa, vantar och vilja kommer man långt!

Utomhusträning i januari

 

Allt du behöver veta om rostfritt ståls legeringstillägg

Varför finns legeringstillägget?

Legeringstillägget infördes av stålverken som tillverkar rostfritt. Detta gjorde de för att justera prisvariationerna som främst uppstår på legeringsämnena krom, nickel och molybden.

Varför varierar priset på legeringsämnena ?

Denna prisvariation beror på att dessa legeringsämne handlas via LME av både förbrukare och finansiella institutioner. Detta i sin tur påverkas av yttre faktorer av olika slag i likhet med  traditionell handel av aktier via börsen.

När bestäms legeringstillägget?

Cirka tio dagar in i varje månad får vi på Damstahl en indikation om nivån på legeringstillägget, som räknas i kronor per kilo. Det korrekta tillägget når oss först i slutet av månaden. Det påverkar i sin tur sen våra priser till dig som kund och även vårt resultat.

Damstahl berättar om rostfritt legeringstillägg

På vilka produkter tillkommer legeringstillägg och varför?

Vi på Damstahl tillämpar legeringstillägg på alla produkter utom rördelar. Anledningen till att vi inte tillämpar det på rördelar är strävan att förenkla för dig som kund. Normalt räknas nämligen legeringen på rördelar som en procentsats av baspriset.

Hur prissätts rostfritt?

När verken producerar rostfritt prissätter man endast baspriset med en gång. När det rostfria stålet säljs läggs leveransmånadens legeringstillägg på. Detta kan man säga utgör det resterande värdet av produkten utöver baspriset.

Hur påverkar legeringstillägget priset när du beställer rostfritt?

Ibland har vi, i rollen som grossist, köpt in rostfritt till ett högt pris beroende på legeringstillägget. Månaden efter tillämpas kanske ett lägre legeringstillägg och då måste vi sänka våra priser mot kunderna. Den risken är en del av vår kalkyl. Ofta slår det ganska hårt mot vårt resultat, men du som kund kan å andra sidan räkna med att alltid få betala rätt pris när du köper in rostfritt.

 

Har du fler frågor om rostfritt stål så är du alltid varmt välkommet att höra av dig till oss här!

 

Läget på Trafikplaneringen

Evelina skriver om hur det går till när Damstahl hittar bästa lösningen för att leverera din order på rätt ställe i rätt tid.

Varje dag ska över hundra ton rostfritt transporteras från Damstahls lager i Malmö till hundratals kunder runt om i vårt avlånga land. Mitt och kollegan Anders jobb som trafikplanerare är att vara navet mellan säljavdelningen och lagret.

Det gäller att ständigt kommunicera med de olika avdelningarna för att säkerställa att kunden kan få sin order i förväntad tid. Vi är viktiga länkar i kedjan inom Damstahls logistikkoncept Le Mans med leverans inom 24 timmar i stora delar av Sverige.

Redan när vi börjar på morgonen har nattgänget på lagret förberett order med material som levererats från våra lager i Danmark och Tyskland. Sedan har vi tät kontakt med transportföretag som vi anlitar, till exempel Mertz och Schenker. Vi bokar upp transporter och ser till alla aktuella order till våra kunder blir klara i tid och körs ut på det mest tidseffektiva sättet.

Det gäller att ha koll på läget, tänka smart, hur får vi bäst ut alla order till kunderna runt om i Sverige? Allt vi gör syftar till att göra våra kunder nöjda genom att leverera rätt produkter i rätt tid.

Jag vill avsluta med ett bra råd till våra kära kunder. Ha god framförhållning när du beställer – när det är möjligt – för att säkerställa att vi på Damstahl kan leverera i rätt tid.

/Evelina och Anders på Trafikplaneringen

Transportplanerarna Evelina & Anders

 

Vi ska leverera ännu snabbare till våra kunder!

Koncernchef Mikael Sthaalros berättar om Damstahls strategiska framtidssatsningar.

Vi på Damstahl strävar efter att alltid vara i framkant i vår bransch och erbjuda våra kunder den bästa servicen. Därför planerar vi nu att över de kommande tre åren investera cirka 20 miljoner euro. Vid vårt svenska huvudkontor i Malmö utökar vi vår lagerkapacitet på befintlig tomt. I Tyskland ska vi köpa en ny tomt i Düsseldorf och bygga ett helautomatiskt höglager. Även i Finland ska vi utöka vår lagerkapacitet.

Vi tror på satsningar som ökar kundernas konkurrenskraft. Finns produkterna på plats i lagret i Malmö så sparar vi en dags transporttid från Danmark och kan leverera snabbare till våra kunder runt om i Sverige.

Vi investerar också i ett nytt affärssystem för hela koncernen, samtidigt som vi utvecklar vår digitala serviceplattform. Vår e-shop har fått en flygande start och möter stor uppskattning från våra kunder.

 

Varför vågar vi oss på dessa stora investeringar?

Modet kommer ifrån styrkan i att Damstahl är ett familjeägt företag som är välfinansierat, ekonomiskt välkonsoliderat och med stark likviditet. Det är grunden för våra långsiktiga ambitioner.

Under året som gått har jag haft glädjen att vara Stainless Steel Executive of the Year. En utnämning i branschen som jag har känt stor ödmjukhet inför, med tanke på alla duktiga människor som arbetar med rostfritt i världen.

Titeln har sporrat mig till att satsa ännu mer energi på att göra vår bransch attraktiv för unga talanger. Framtiden kräver en bra mix av unga nytänkare och erfarna medarbetare som kan förvalta framtidens utmaningar och möjligheter, inte minst de digitala.

Quality is People – mitt mantra stämmer väl när jag möter våra kunder och träffar våra passionerade medarbetare i Danmark, Sverige, Tyskland, Norge, Nederländerna, Slovenien och Finland. Låt oss växa tillsammans!

Selfie av Mikael Sthaalros., Damstahl Group CEO som berättar om framtidssatsningar.

 

/ Mikael Sthaalros, Damstahl Group  CEO

(Men också en vanlig Damstahl-medarbetare som vaknar varje morgon med glädje över att få bidra till Damstahls och kundernas framgångar)

 

Besök oss på: www.damstahl.se & www.damstahl.dk

 

3D-printing av rostfritt har lång väg kvar att gå

Damstahls försäljningsdirektör Patrik Leijon skriver om en spännande framtidsspaning i magasinet Svensk Verkstad – Industri

3D-printing av rostfritt har lång väg kvar att gå

I Svensk Verkstad nr 3 2017 kan man läsa om att framtiden är 3D-printad. I en artikel säger Göran Elovsson, vd på det svenska företaget AIM, att man har ambitionen att vara först i världen med 3D-printing i rostfritt. Intresset är stort från både industrin och från företag inom medicinteknik.

3D-printing

Man undrar så klart hur en sådan utveckling på sikt påverkar dig som använder rostfritt och Damstahls erbjudande som grossist. Mitt svar är att 3D-printing är en spännande utveckling. Men det är oerhört mycket som ska ställas om i vår värld innan detta kan göras live till krävande industriföretag. Den ytfinhet som dagens 3D-printer erbjuder klarar inte fullt ut de kraven, men detta kommer självklart förändras sett över tid.

Tittar man på de 3D-printrar som finns idag hanterar de normalt sett produkter som är mindre än en dm3, där ligger de stora vinsterna. Väldigt liten del av våra kunder producerar så pass små detaljer.

Det ska bli spännande att följa den fortsätta utvecklingen inom 3D-printing. Men även i framtiden är det avgörande att man väljer rätt sorts rostfritt för varje behov. De goda råd som vi på Damstahl ger dig som kund kommer aldrig att kunna 3D-printas!

/Patrik

Icke 3D-printade men bra rostfria rördelar hittar du här!

Det räcker med rostfritt stål när du vill göra något fint

– ett räcke av det mer hållbara slaget

Ibland får vi bilder från kunder som har valt att satsa på det hållbara materialet även i det privata. Detta tycker vi är mycket inspirerande och det tänker vi att kanske även du som läser tycker. Därför vill vi här dela med oss av en kunds långa och stiliga staket i en naturnära miljö.

Det ni ser är ett räcke gjort av obehandlade profilrör i EN 1.4301. De är sedan blästrade och betade. Har du gjort något fint av våra rostfria produkter?

Läget på Damstahls lager om natten

Zeljko Tepic berättar om vad som händer på Damstahl i Malmö när solen har gått ner.

Jag började arbeta på Damstahl 2009 och sedan sex år jobbar jag nattskiftet tillsammans med min kollega Lasse Andersson. Det är vi två som ser till att Damstahl kan leverera rostfritt i större delen av Sverige inom 24 timmar. Det är jag stolt över att kunna bidra till!

Damstahl Malmö truck

Vi börjar skiftet klockan 23 och kör till klockan 7 på morgonen. Jag och Lasse är som en egen liten firma, vi känner varandra utan och innan och hjälps åt i alla lägen. Som nattjobbare är man problemlösare som måste kunna allt om företaget och produkterna. Kör det ihop sig kan man inte ringa chefen klockan 3 på natten.

Först tar vi hand om resterande beställningar från dagen som ska göras klara för transport. Någon gång efter klockan 1 kommer bilen från lagret i Danmark med 32 ton rostfritt som ska ut till kund nästa morgon. Allt skannas och sorteras på rätt ställe i vårt lager beroende på var i Sverige kunderna finns. Sedan packar vi transportbilarna som ska köra iväg nästa morgon.

Damstahls transportbil

 

Att jobba natt på Damstahl är det bästa som finns och vi har mycket frihet under ansvar.

Efter jobbet sover jag ut, gör kanske några ärenden på stan och har sedan mycket tid att ta hand om mina barn och umgås med min fru innan det är dags att åter åka till Damstahl.

För en nattjobbare är sommaren favoriten bland årstiderna. Solen går upp redan klockan 4 och man hör fågelsången och ser harar och rådjur i gräset nära lagret.

Sämst är vintern när solen går upp först sedan man kommit hem och somnat. Men jag vill aldrig byta jobb! Under nattskiftet gör man något viktigt för att kunderna ska få sina leveranser i rätt tid.

/Zeljko Tepic, som får rull på Damstahls lager i Malmö under natten tillsammans med kollegan Lasse Andersson

Lasse och Zeljko som håller Damstahls lager rullande på natten

Lasse Andersson & Zeljko Tepic

Ditt rostfria material hittar du här