Utan rostfritt stål ingen biogas

Att stål är en återvinningsbar produkt visste man redan på 1800-talet. Det kan återanvändas ett oändligt antal gånger utan att tappa i kvalitet och befinner sig därmed i ett ständigt kretslopp. Faktum är att stål är det mest återvunna materialet i världen – hälften av allt stål som produceras kommer från återvunnet järnskrot.
Men stål har indirekt även andra positiva effekter på miljön. Till exempel hade det varit svårt att producera biogas om rostfritt stål inte funnits.

Biogas får bussen att rulla

Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av bland annat matrester, djurspillning, slam från reningsverk och rester från livsmedelsindustrin. Allt blandas och blir det man kallar biomassa. Genom en process där mikroorganismer bryter ner biomassan i en miljö utan syre skapas en gas som till stor del består av metan, koldioxid och små mängder vatten.
Biogasen kan användas inom flera olika områden. Den kan blandas med naturgas och blir då fordonsgas som idag framför allt används inom kollektivtrafiken. Fördelen är att den inte är ett fossilt bränsle och att utsläppen av partiklar från bilen eller bussen minskar kraftigt.
Men även industrin kan dra nytta av biogas. Den brinner till exempel med en ren och klar låga vilket gör att värmepannor och annan utrustning inte smutsas ner av sot och slagg. Dessutom kan metanmolekylen i gasen användas som råvara i tillverkningen av exempelvis färg, plast och smörjoljor.

Rostfritt stål gör anläggningen för biogas hållbar

Det krävs mer än bara röta

Biologiskt material som ruttnar producerar helt naturligt metangas. I en biogasanläggning, eller rötkammare, optimeras rötningsprocessen genom att det organiska materialet förbehandlas och sedan pumpas in i en helt lufttät behållare. Materialet kan bestå av en mängd olika så kallade substrat, som till exempel avloppsslam, matavfall, gödsel och slakteriavfall.
Själva rötningsprocessen består av olika faser där biomaterialet börjar jäsa för att sedan, med hjälp av ett antal speciella mikroorganismer, utveckla metangasen. Gasen är dock mättad med vattenånga och innehåller koldioxid och en del föroreningar som måste avskiljas innan det blir en användbar biogas. Sedan transporteras den via rörledningar, eller i flytande form via lastbil, till sin destination.

En krävande miljö även för rostfritt
Inne i rötkammaren är miljön oerhört krävande. Vilket fordrar material som under lång tid klarar av att stå emot syror, baser, värme, fukt och mikroorganismer. De behållare, kärl, rör och blandningsredskap som används i biogasanläggningen är alla gjorda av rostfritt stål. Men det duger inte med vilket rostfritt stål som helst.
I en studie av hur korrosionsbeständigheten i biogasanläggningar kan ökas konstaterar professor Ralf Feser vid University of Applied Sciences i Tyskland och ordförande i German Corrosion Society (GfKORR), att det finns många olika skäl till varför korrosion uppstår just i en rötningsanläggning.

Kraftig korrosion vid biogas

Korrosionsskador är ett stort och kostsamt problem i biogasanläggningar. Ralf Fesers studie visar till exempel att den svavelsyra som uppstår under den biologiska avsvavlingsprocessen kan orsaka korrosionsskador under gasfasen eftersom syran även angriper legerat stål. Samtidigt som järnoxiden som tillsätts som ett avsvavlingsmedel i rötningsprocessen sannolikt accelererar korrosionen i vissa delar av biogasanläggningen, till exempel i blandningskärl gjorda av rostfritt stål. Men även i den blöta fasen av rötningsprocessen uppstår mikrobiell korrosion i de delar av biogasanläggningen som involverar syre, till exempel omrörningsdelar av icke-legerat stål.

Rätt rostfritt är lösningen

Studien visade dock att korrosionsbeständigheten kan förlängas genom att välja rätt typ av rostfritt. Som till exempel höglegerat stål med högre halt av krom. Men det är minst lika viktigt att stålet innehåller tillräcklig mängd molybden, vilket ökar motståndskraften mot punkt- och spaltkorrosion. En annan slutsats var att det inte får förekomma något syre alls i rötkammaren.
Med andra ord: Rätt kunskap i kombination med rätt rostfritt ökar varje dag livslängden på biogasanläggningar. Och bidrar därmed till ett hållbart samhälle på mer än ett sätt.

 

Rostfritt stål för hållbara lösningar hittar du hos Damstahl

 

Nickel och elbilar – vad är egentligen kopplingen?

På senare tid har det skrivits mycket om nickel. Men vad beror det på och vad är kopplingen till elbilar?
Av all nickel som idag produceras i världen används drygt 70 procent för tillverkning av rostfritt stål. Förbrukningen av nickel ökar stadigt eftersom den totala produktionen av rostfritt stål ökar år från år, vilket i sin tur beror på en allt högre grad av urbanisering och att människor runt om i världen vill få tillgång till den levnadsstandard som vi i västvärlden har. En levnadsstandard som bland annat innefattar köksutrustning, vitvaror och andra produkter som innehåller en stor andel rostfritt stål.

Nickel i elbilar

Samtidigt används nickel även i elbilar, närmare bestämt i batteriet som driver bilen. Konsumenterna vill ha så miljövänliga bilar som möjligt, vilket gör att behovet av nickel för batteriproduktion gradvis ökar. Som en jämförelse kan sägas att man idag uppskattar att endast fem procent av den nickel som produceras i världen går till framställningen av batterier, men denna siffra beräknas öka till motsvarande 20 procent av världsproduktionen år 2025.

Hur påpverkar nickel till elbilar rosfritt stål

Ingen risk för brist på sikt

Om det skulle visa sig att denna prognos stämmer, finns det en stor risk att världens nickelproducenter inte fullt ut kommer hinna öka sin produktion motsvarande takt. Det kommer sannolikt att driva upp priset på nickel under de närmaste åren, men risken för nickelbrist är liten eftersom produktionen över tid kommer att motsvara behovet som uppstår när antalet elbilar ökar.
I och med en ökad efterfrågan ökar även kraven på att batteritillverkarna ska producera batterier som på ett effektivare sätt än idag kan återvinnas och därmed återanvändas i andra applikationer under sitt kretslopp.

Mer nickel i framtidens batteri

Om man tittar på trenderna för nästa generations batterier, som ska gå ännu fortare att ladda och kunna lagra ännu mer energi, pekar all publik forskning på att andelen nickel i dessa kommer att vara högre än idag. Dessutom är nickel en betydande del av EU:s plan för en större andel elektrifierade transporter.
Som en referens för att förstå hur omfattande nickel är inom elbilssegmentet, innehåller en Tesla Model S enligt obekräftade uppgifter 63 kilo nickel.

 

Vill du följa råvaruprisutvecklingen för olika råvaror kopplat till rostfritt stål kan du enkelt göra det här på damstahl.se

Vill du läsa mer om nickel och elbilar finns det många sidor på nätet, men bland annat kan vi tipsa om denna länk:
https://sciencebusiness.net/news/how-nickel-makes-electric-vehicles-go-green 

Korrosion i havsmiljö – följ våra plåtar! Del 6: Temperatur

Hur påverkar temperatur rostfritt stål?

Nu har det gått cirka fyra månader sedan vi senast tittade till våra plåtar vid havet. Plåtarna har hängt ute i 20 månader och snart gått igenom alla olika årstider två gånger. Trots växlande väder och hårda vindar har det den senaste tiden inte hänt mycket på plåtarnas yttre. Jag trodde faktiskt själv att plåtarna skulle ha påverkats mer nu när de varit med om sin andra skånska vinter. Den skånska kustnära vintern har temperaturmässigt varit ganska mild och endast ett fåtal dagar med minusgrader.

Det är ju faktiskt så att väder kan anses som tufft och hårt på olika sätt. När vi människor känner att det biter rejält i kinderna och fingrarna fryser i minusgrader kan detta vara ett klimat som kan ses som mildare för rostfritt stål. Generellt kan man säga att ju högre temperatur desto högre korrosionshastighet. När havet fryser så påverkar inte salterna/kloriderna det rostfria i så stor utsträckning. När vattnet avdunstar och salterna/kloriderna blir mer koncentrerade på den rostfria ytan ökar korrosionen. När temperaturen stiger ökar avdunstningen och klimatet blir tuffare för det rostfria stålet.

Plåtar från experiment av korrosion i havsmiljö

Som ni kan se på bilderna så har knappt någon förändring skett på någon av stålsorterna. Rostfritt stål oavsett kvalitet tål mer än vad man tror. Men kostnaden vid felval kan fortfarande bli dyrt. Sen kan ni även komma ihåg att ju kallare vi tycker det är om händerna desto mer skonsamt för plåtarna vid vattnet.

Rostfria ytor

Som ni kanske kommer ihåg har vi lagt till ytterligare ett experiment. Vi vill se hur 2B respektive slipad yta samt spegelpolerad yta står sig mot korrosion. Här kan man lugnt säga att det har hänt lite mer. Däremot är den stora förändringen endast på ferriten 1.4016 och det är bara vid svetsen. Tittar man på de andra tre stålsorterna så har det endast skett ytterst små förändringar till 2B-ytans fördel. Den spegelpolerade plåten är fortsatt riktigt vacker och är det inte dessutom Damstahls vackra logga som syns här!?

Plåtytor från experiment av korrosion i havsmiljö

Här kan ni se hur plåtarna såg ut för fyra månader sedan.

Vi låter plåtarna hänga kvar och fortsätter se hur stålsorterna klarar sig.

 

Glöm inte – plåtar utan rost beställer du enkelt från oss

Hur kan den icke magnetiska kniven sitta på magnetlisten ?

Vi har förr skrivit om rostfritt ståls magnetiska eller icke magnetiska varande men där finns fortfarande en del som undrar: Hur kan den fina rostfria kockkniven sitta kvar på magnetlisten i köket?

Den omagnetiske kniven på magnetlist

Vad är det som gör kniven magnetisk?

Att det rostfria stålet inte är magnetiskt är likt tyskans grammatik en regel med undantag. Det rostfria stålet är indelat i ett par olika familjer så som exempelvis austeniter, martensiter, feriter. En av dessa familjer räknas som icke magnetisk och denna familj är austeniterna.
När man gör fina kockknivar är det inte rostfritt från den austenitiska familjen som används utan knivbladen görs då av martensiter. Martensiterna är magnetiska men har framförallt en stor fördel till när det kommer till knivegenskaper. Den kan härdas och slipas till en sylvass egg.

Det är den högre kolhalten och lägre kromhalt jämfört med “vanligt” rostfritt som gör det härdbart men det har ett pris. Motståndet mot korrosion/rost är sämre. Men så länge du är noga med att diska dina exklusiva rostfria vassa knivar för hand, skölja och torka dem torra så håller de länge, länge. Du kan också vara säker på att de rostfria knivarna inte ramlar ner från magnetlisten.

Varför görs det då inte en härdbar, magnetisk kniv som står emot rost?
Jo för att det är svårt att få ihop tre önskningar i en. Det blir då som “Det omöjliga Kinderägget”

Mer på ämnet magnetism och rostfritt hittar du i vårt tidigare inlägg ”Jag har alltid en magnet i fickan för att kunna kolla om stålet är rostfritt”

Allt du behöver veta om rostfritt ståls legeringstillägg

Varför finns legeringstillägget?

Legeringstillägget infördes av stålverken som tillverkar rostfritt. Detta gjorde de för att justera prisvariationerna som främst uppstår på legeringsämnena krom, nickel och molybden.

Varför varierar priset på legeringsämnena ?

Denna prisvariation beror på att dessa legeringsämne handlas via LME av både förbrukare och finansiella institutioner. Detta i sin tur påverkas av yttre faktorer av olika slag i likhet med  traditionell handel av aktier via börsen.

När bestäms legeringstillägget?

Cirka tio dagar in i varje månad får vi på Damstahl en indikation om nivån på legeringstillägget, som räknas i kronor per kilo. Det korrekta tillägget når oss först i slutet av månaden. Det påverkar i sin tur sen våra priser till dig som kund och även vårt resultat.

Damstahl berättar om rostfritt legeringstillägg

På vilka produkter tillkommer legeringstillägg och varför?

Vi på Damstahl tillämpar legeringstillägg på alla produkter utom rördelar. Anledningen till att vi inte tillämpar det på rördelar är strävan att förenkla för dig som kund. Normalt räknas nämligen legeringen på rördelar som en procentsats av baspriset.

Hur prissätts rostfritt?

När verken producerar rostfritt prissätter man endast baspriset med en gång. När det rostfria stålet säljs läggs leveransmånadens legeringstillägg på. Detta kan man säga utgör det resterande värdet av produkten utöver baspriset.

Hur påverkar legeringstillägget priset när du beställer rostfritt?

Ibland har vi, i rollen som grossist, köpt in rostfritt till ett högt pris beroende på legeringstillägget. Månaden efter tillämpas kanske ett lägre legeringstillägg och då måste vi sänka våra priser mot kunderna. Den risken är en del av vår kalkyl. Ofta slår det ganska hårt mot vårt resultat, men du som kund kan å andra sidan räkna med att alltid få betala rätt pris när du köper in rostfritt.

 

Har du fler frågor om rostfritt stål så är du alltid varmt välkommet att höra av dig till oss här!

 

Vilka ingår i familjen 316/316L

Per ger dig svar på hur familjesituationen ser ut

Att veta vad man ska ha för kvalitet och hur man ska uttrycka sig för att få rätt är inte alltid det lättaste – Per hjälper dig:

AISI/UNS – I min värld så skall man slopa dessa ord/standarder. AISI är en amerikansk  standard från mitten av 1900-talet och är idag förlegad. UNS är även detta en amerikansk standard som är mycket ospecifik och lätt kan leda till feltolkningar.

Vad vill man då ha när man använder sig av benämningar från dessa standarder exempelvis: ”Det skall vara i 316” eller som många säger: “tre-sexton”.

Vill man då ha EN 1.4436, ett syrafast stål med hög kolhalt (max 0,05 %), som 99 gånger av 100 är en dålig legeringstillsats och med en molybdenhalt på 2,5 – 3,0 %??

Jag tror inte det.

 

Och vad får du när man säger 316L?

Då får du ett lågkolhaltigt (max 0,03 %) syrafast stål som är bra 99 gånger av 100, eller mer. 

L:et står för just låg kolhalt. Men vid tex. härdning är det ju bra med hög kolhalt, men då är det inte 300-familjen vi pratar om. Även 316L täcker hela Mo-spannet, se tabell nedan.

 

Som en liten sammanfattning – pratar man om AISI 316 då är det oftast EN 1.4436 (Mo-halt 2,5 – 3,0 % och hög kolhalt) eller EN 1.4401 (Mo-halt 2,0 – 2,5 % och hög kolhalt) man menar. Väldigt sällan UNS S31600 (Mo-halt 2,0 – 3,0 % och hög kolhalt)

Säger man AISI 316L, då har vi fyra alternativ att välja på och alla har låg kolhalt:

  • EN 1.4404 (Mo 2,0 – 2,5 %)
  • EN 1.4432 (Mo 2,5 – 3,0 %)
  • EN 1.4435 (Mo 2,5 – 3,0 %)
  • UNS S31603 (Mo 2,0 – 3,0 %)

I 1.4435 är både Ni och Cr högt, så den är dyrare, men framförallt dålig tillgänglighet…….men det är fortfarande 316L J

Tabell 316-familjen

Tabell över molybdenhalten hos olika stålkvaliteter

 

Läs fler blogginlägg inom samma område:

Interkristallin korrosion – Ett problem, två lösningar

Alternativ till EN 1.4436

 

3D-printing av rostfritt har lång väg kvar att gå

Damstahls försäljningsdirektör Patrik Leijon skriver om en spännande framtidsspaning i magasinet Svensk Verkstad – Industri

3D-printing av rostfritt har lång väg kvar att gå

I Svensk Verkstad nr 3 2017 kan man läsa om att framtiden är 3D-printad. I en artikel säger Göran Elovsson, vd på det svenska företaget AIM, att man har ambitionen att vara först i världen med 3D-printing i rostfritt. Intresset är stort från både industrin och från företag inom medicinteknik.

3D-printing

Man undrar så klart hur en sådan utveckling på sikt påverkar dig som använder rostfritt och Damstahls erbjudande som grossist. Mitt svar är att 3D-printing är en spännande utveckling. Men det är oerhört mycket som ska ställas om i vår värld innan detta kan göras live till krävande industriföretag. Den ytfinhet som dagens 3D-printer erbjuder klarar inte fullt ut de kraven, men detta kommer självklart förändras sett över tid.

Tittar man på de 3D-printrar som finns idag hanterar de normalt sett produkter som är mindre än en dm3, där ligger de stora vinsterna. Väldigt liten del av våra kunder producerar så pass små detaljer.

Det ska bli spännande att följa den fortsätta utvecklingen inom 3D-printing. Men även i framtiden är det avgörande att man väljer rätt sorts rostfritt för varje behov. De goda råd som vi på Damstahl ger dig som kund kommer aldrig att kunna 3D-printas!

/Patrik

Icke 3D-printade men bra rostfria rördelar hittar du här!

Det står att jag ska använda A5

-vad väljer jag då?

En fråga som många av våra kunder har är vad som egentligen menas när man specificerar syrafast rostfri A5. Det är en fråga som är ganska lätt att besvara men kan vara lite svårare att tyda.

Det finns många olika rostfria fästelement så som bult och mutter att använda vid montering. Då vi har passionen om allt det rostfria vill vi försöka bringa klarhet i denna fråga även om inte fästelement är en del av vårt stora rostfria sortiment.

Vilken stålsort som är t.ex. A5 är inte alltid lätt att utläsa då den inte är så exakt som till exempel EN-normen. EN-normen talar om exakt vilken stålsort som skall användas. Står det t.ex. EN 1.4404 då vet du att det är just 1.4404 som ska användas.

Vilken kvalitet som ska väljas vid fästelement är likt AISI-normen lite luddigare.  Står det att 316L skall användas så finns det flera stålsorter med liknande egenskaper att välja på. För fästelement så som bult, skruv och mutter som lever efter ISO 3506 är det likt AISI-normen inte bara en stålsort som kan användas.

Fästelement - bult, mutter, helgängad stång. A5, A4

Hur var det då med A5?

Stålsorten som ska användas för bult, skruv och mutter identifieras av en bokstav och en siffra. Om det står specificerat att du ska använda A5 får du utläsa vad detta står för:

A= austenitiskt krom/nickel-stål.

1= krom/nickel-stål med svavel. vs automatstål.

2= krom/nickel-stål – ”vanligt” rostfritt.

3= krom/nickel-stål stabiliserat med Ti, Nb, Ta.

4= krom/nickel-stål med molybden.

5= krom/nickel-stål med molybden stabiliserat med Ti, Nb, Ta.

 

Exempel:

A2= ett rostfritt fästelement. Kan t.ex. vara 1.4301, 1.4306 med flera.

A5= ett syrafast fästelement. Kan t.ex. vara 1.4571, 1.4580 med flera.

Som extra information kan tilläggas att bokstäverna C och Fi står för martensitiska och ferritiska stålsorter.

 

Har du fler rostfria frågor som du söker svar på?

Tord, Per och Robert är alltid beredda att svara.

 

Plåtarna i havet och bryggan som försvann

Var kom reporna ifrån?

Ni kanske märkte att plåtarna i förra inlägget i serien hade fått lite mer stryk än normalt för att hänga vid havet. Här ser ni anledningen till alla repor på plåtarna:Plåtexperimentets brygga försvann

Som ni kanske kan förstå inleddes förra besöket för att titta till våra plåtar med en mindre chock – det var något i den lilla promenaden mot bryggan som inte stämde. Det var något i synfältet som inte såg ut som förr, de hade rivit vår älskade brygga. Men nedstämdheten höll inte i sig så länge för snabbt såg vi att hamnfogden räddat våra plåtar för att inte heller han ville missa upplösningen i detta experiment. Sen är denna händelse även ytterst intressant ur aspekten att se vad som händer när man väljer fel material.

Svart stål tål inte havsmiljön

Rostfritt vs svart stål

Denna bild på det rostiga stålet och de rostfria skruvarna är helt underbar tycker jag. Ser ut som de skruvat i skruvarna idag och att stålet suttit där i 100 år, när det egentligen suttit 10-15 år.

Närbild på hur rostfritt vs svart stål

 

Korrosionen på det svarta stålet, som kanske är den gamla stålsorten 1312, är också otroligt fräck. Denna korrosion är speciell för det svarta stålet och utan att vara 100 %  säker på det hela så tror jag detta expanderar 10 gånger sin tjocklek vid kraftig korrosion (ta det med en nypa salt). De exakta värdena för detta får ni ta med några experter på svart stål eller så ser ni tillbaka på bilderna och nöjer er med informationen att rätt rostfritt material till rätt miljö lönar sig.

Tack vare att de räddade våra plåtar från bryggan som försvann så kommer vårt experiment att fortsätta.

Läs med om korrosion på vår hemsida. 

 

Rostfri konst är bestående

Konsten visar hur bra rostfritt är

Förra årtusendet levererade Damstahl några slipade plåtar till ett konstprojekt som finns nära Kockums Fritid i Malmö. För er som inte har möjlighet att beskåda detta verk får ni möjlighet att se det här på bild:

Galvat och målat stål har en begränsad hållbarhet. Rostfritt är bestående och har många bra egenskaper:

  • Inga ämne som avges och förorenar miljön
  • Återvinningsbart
  • Låg livstidskostnad

Fördelarna med rostfritt är många – sen är det ju flott, exklusivt och sexigt också!

 

Läs mer om rostfritt på vår hemsida