Nickel och elbilar: Vad är egentligen kopplingen?

På senare tid har det skrivits mycket om nickel. Men vad beror det på och vad är kopplingen till elbilar? 

Av all nickel som idag produceras i världen används drygt 70 procent för tillverkning av rostfritt stål. Förbrukningen av nickel ökar stadigt eftersom den totala produktionen av rostfritt stål ökar år från år. Detta beror på en allt högre grad av urbanisering och att människor runt om i världen vill få tillgång till den levnadsstandard som vi i västvärlden har. En levnadsstandard som bland annat innefattar köksutrustning, vitvaror och andra produkter som innehåller en stor andel rostfritt stål.  

Nickel i elbilar 

Samtidigt används nickel även i elbilar, närmare bestämt i batteriet som driver bilen. Konsumenterna vill ha så miljövänliga bilar som möjligt, vilket gör att behovet av nickel för batteriproduktion gradvis ökar. Som en jämförelse kan sägas att man idag uppskattar att endast fem procent av den nickel som produceras i världen går till framställningen av batterier, men denna siffra beräknas öka till motsvarande 20 procent av världsproduktionen år 2025.  

Behovet av nickel ökar i takt med elbilarna. Kommer priset på nickel göra samma sak?

Ingen risk för brist på sikt 

Om det skulle visa sig att denna prognos stämmer, finns det en stor risk att världens nickelproducenter inte fullt ut kommer hinna öka sin produktion i motsvarande takt. Det kommer sannolikt att driva upp priset på nickel under de närmaste åren, men risken för nickelbrist är liten eftersom produktionen över tid kommer att möta behovet som uppstår när antalet elbilar ökar. 

I och med en ökad efterfrågan ökar även kraven på att batteritillverkarna ska producera batterier som på ett effektivare sätt än idag kan återvinnas och därmed återanvändas i andra applikationer under sitt kretslopp. 

Mer nickel i framtidens batteri 

Om man tittar på trenderna för nästa generations batterier, som ska gå ännu fortare att ladda och kunna lagra ännu mer energi, pekar all publik forskning på att andelen nickel i dessa kommer att vara högre än idag. Dessutom är nickel en betydande del av EU:s plan för en större andel elektrifierade transporter.  

Som en referens för att förstå hur omfattande nickel är inom elbilssegmentet, innehåller en Tesla Model S enligt obekräftade uppgifter 63 kilo nickel.