Ra-värde på rundstänger

Med hjälp av EN-normen går det att ta reda på mycket om sammansättningen och egenskaperna hos rostfritt stål. När det gäller rundstång får vi information om tolerans på dimension, ovalitet, rakhet, ytfel och så vidare. En sak som vi dock inte får veta något om är Ra-värdet. Men det finns andra sätt att ta reda på det! 

Ra-värdet beskriver hur ytjämnheten ser ut och kan vara viktigt att ta med i beräkningen när kraven på hygien är höga.  

Ytbehandlingen ger riktlinjer för Ra-värdet 

När du vill ta reda på Ra-värdet på rundstång är ytbehandlingen en bra utgångspunkt. När det gäller blankdragna och slipade rundstänger från Damstahl är ytbehandlingen en bra utgångspunkt för att få veta mer om Ra-värdet. Ta hjälp av följande värden som riktmärke, men tänk på att värdena kan skilja sig åt mellan olika tillverkare: 

• Blankdraget – Ra 1,0 µm 
• Slipat h9 – Ra 1,2 µm 
• Slipat h8 – Ra 0,9 µm