Smartaste alternativet till EN 1.4436

Vi har fått en fråga om vilken stålsort vi rekommenderar istället för EN 1.4436 eftersom detta är en stålsort som håller på att fasas ut. 

På den europeiska marknaden är motsvarigheten till EN 1.4436 EN 1.4401 och lågkolsvarianten EN 1.4404. Den stora skillnaden mellan 1.4436/4432 och 1.4401/4404 är molybdenhalten. De förstnämnda innehåller nämligen 0,5 procent mer molybden (min. 2,5 procent mot min. 2,0 procent). Skillnaden medför att PRE-talen är 24,8 mot 23,1 (PRE = Pitting Resistance Equivalent). Detta är en liten skillnad, men den kan vara avgörande om man balanserar på gränsen. En högre molybdenhalt ökar nämligen korrosionsbeständigheten i stålet. Eftersom molybden är en dyr legeringstillsats är det onödigt att välja en högre molybdenhalt än nödvändigt.   

Men om stålet kommer i kontakt med till exempel uppvärmt havsvatten i kylrör är det stor risk för spaltkorrosion och punktkorrosion (pittings), och då kan en högre molybdenhalt vara avgörande.  

När det gäller material till avloppspumpstationer säljer vi oftast EN 1.4404. I de fall när saltvatten har kommit in i systemet, till exempel för att avloppsrören ligger nära havet, har vi istället levererat duplexstålet EN 1.4462 som har PRE-talet 30,9.