Vad gör ketchup och senap med rostfritt?

I ett tidigare inlägg kan du läsa om vår kund som fick byta ut de mer lättbearbetade stålsorterna EN 1.4301 och EN 1.4404 till det hårda SMO för att skapa produkter som kan hantera tillverkningen av ketchup. Detta för att ketchup är ett så pass frätande livsmedel. Men kan verkligen den mat vi har i kylen vara så frätande att det påverkar något så hårt som rostfritt?

Efter en sommar med långt grillförbud fick vi på Damstahl mycket ketchup och senap över i kylen. Därför ville vi själva göra ett lite experiment. Numera ligger det därför fyra stycken plåtprover på en hylla här hos oss. De fyra plåtproverna i kvaliteterna EN 1.4462, EN 1.4016, EN 1.4301 och EN 1.4404 har vi preparerat med rikligt med både ketchup och senap för att följa dem och se vad som händer när dessa livsmedel, med sin höga halt ättika, får ligga kvar länge. 

Experiment med ketchup och senap på rostfri plåt.

Experiment med sommarens rester 

Efter en månads tid så sköljde vi av plåtarna för att se om de blivit påverkade och nog blev vi lite förvånade! På kort tid hade framförallt senapen gjort stor åverkan på främst plåten av EN 1.4016. Se bilden här nedanför där du kan se de mörka partierna som är riktiga urgröpningar i plåten. 

Rostfritt EN 1.4016 efter kontakt med senap.

Senapens påverkan på EN 1.4016. 

Vi fortsätter att följa sommarens rester på våra plåtar!