Välj ett värmebeständigt rostfritt stål

Höga temperaturer kan ibland skapa problem för rostfritt stål. När temperaturen stiger bildas ytoxid och vid cirka +850 grader Celsius blir den så tjock att den spricker. Glödskal har bildats.  

För att mäta detta används skalningstemperatur. Skalningstemperatur uppnås när 0,1 mm gods faller bort per år vid en specifik och konstant temperatur. Är bortfallet mindre än detta är det acceptabelt men skulle det överskrida 0,1 mm kommer materialet förr eller senare att förbrukas. 

Men det finns värmebeständiga, rostfria stål med skalningstemperaturer på upp mot +1100 °C. Några exempel är EN 1.4841, EN 1.4845 och EN 1.4835 (253MA). Så tänk på det när du ska välja stål som kommer att utsättas för höga temperaturer! 

 

Mer om hur värme kan påverka rostfritt stål kan du läsa om i vår artikel Längdutvidgningskoefficienten – vad är det?