Viktigt att tänka på när du löder rostfritt

Att löda rostfritt mot rostfritt kan medföra en rad problem. Men med rätt kunskap, material och metod kommer du långt. Två viktiga saker att tänka på är vidhäftningen och att välja rätt lödmaterial.   

Först och främst är det viktigt att använda rätt lödmaterial för att få en stark fog. Om lödmaterialet är av den typiska tenn-/blysammansättningen får du en fog som är mekaniskt svagare än det rostfria stålet. Använd istället silverbaserade lod. De är mer ädla och därför mer kompatibla med rostfritt stål vilket resulterar i en starkare fog. Oädla lod kan dessutom förorsaka galvanisk korrosion eftersom lodet är selektivt sämre än det ädlare, rostfria stålet. Silverbaserat lod är också bättre på att stå emot korrosion som kan orsakas av förhöjd temperatur, klorider, lågt pH eller hög biologisk aktivitet. 

Att annat problem som ofta uppstår är att fogen helt enkelt släpper. Orsaken till detta är dålig vidhäftning som orsakas av att den rostfria ytan är naturligt täckt med en tunn kromoxidhinna. För att lodet ska fästa måste denna hinna först tas bort. Använd ett flussmedel som är framtaget just för detta ändamål. 

Välj rätt flussmedel 

För rostfria stål använder man flussmedel som är baserade på antingen fluorvätesyra (HF) eller saltsyra (HCl). Dessa fungerar som en slags betpasta och alla oxider etsas bort. Men här gäller det att vara noggrann! När lödningen är klar måste alla rester av flussmedel avlägsnas (speciellt om du använt HCI). Om det finns rester av flussmedlet kvar, finns risk för korrosionsangrepp på såväl stålet som fogen. 

 

Om du istället ska svetsa i rostfritt stål kan du hitta matnyttig information här!