Saltspraytest-fördelar och nackdelar

Saltspraytestet har sedan början av 1900-talet använts för att studera hur korrosion uppstår och påverkar rostfritt stål av olika typer och med olika ytbehandlingar. Metoden har fördelar, men den har också sina begränsningar.

Så fungerar saltspraytestet på rostfritt

Saltspraytestet är ett forcerat laboratorietest som uppfanns i början av 1900-talet. Det innebär att man i en kammare skapar ett kontrollerat korrosivt klimat genom att spraya in en saltlösning. Vätskan är som en dimma som bildar ett jämnt lager droppar över hela den rostfria ytan. Plåtarna sätts in med en lutning på mellan 15–30 grader. Dimman består av en lösning med 5% NaCl, vilket kan jämföras med de mellan 1,8–3% som finns havsvatten, och temperaturen hålls konstant på 35°C. Längden på testet varierar men kan pågå upp till 1 000 timmar.

Vilka är fördelarna med saltspraytest?

Saltspraytestet är den äldsta metoden för att kontrollera korrosionsmotstånd och är en av de mest använda. Skälet till det är att den har en rad fördelar, bland annat är det möjligt att testa flera olika material samtidigt. Till exempel kan man testa ett obehandlat material, ett målat och ett ytbehandlat. Testperioden är kort jämfört med att göra det i en naturlig miljö och kostnaden är begränsad.
Saltspraytestet kan dessutom användas som ett kombinerat test för material och ytbehandlingar eftersom ytfinhet och vätningsförmåga har stor betydelse för det slutliga resultatet. Många använder det även till att testa formgivna eller monterade delar.
Testet är uppskattat för att resultaten ofta verkar tydliga och lätta att förstå.

Vilka är nackdelarna?

Saltlösningen har en kloridhalt som är hundratals gånger högre än dricksvatten och betydligt högre än saltvatten. Så saltspraytestet fungerar egentligen inte för att återskapa verkliga förhållanden. Dessutom befinner sig det testade materialet i en konstant saltdimma, vilket inte heller motsvarar verkligheten. Det medför att till exempel belagda stål inte uppvisar några tecken på korrosion under ganska lång tid, men när beläggningen inte längre kan stå emot förändras materialet snabbt och rostar kraftigt.
I och med att testet är konstant går det heller inte att dra några egentliga slutsatser om stålets korrosionsmotstånd. Andra tester där man kan gradvis öka salthalt och temperatur fungerar bättre för att se under vilka förhållanden materialet börjar rosta.

När bör man använda saltspraytest?

Det fungerar inte så bra om man vill undersöka vilken typ av rostfritt stål man ska välja eftersom testet inte ger någon sann bild av den färdiga produktens livslängd. Det går inte heller att jämföra till exempel målat kolstål och rostfritt stål eftersom korrosionsmekanismerna är olika, både i testet och i en verklig miljö.
Däremot kan det vara intressant att använda om man vill testa korrosionsmotståndet hos både materialet och ytbehandlingen. Men eftersom det inte finns någon direkt koppling mellan testmiljön och verkligheten visar resultatet egentligen bara vilken ytfinish som är bäst, snarare än vilken som är bäst för applikationen.
Saltspraytestet kan också användas för att testa större delar av en produkt. Det finns till och med testanläggningar stora nog att köra in en hel truck. Det gör det möjligt att testa konstruktion, design och hitta detaljer i strukturen där korrosion sannolikt kommer att uppstå först, vilket ger konstruktören möjligheter att redan på förhand förstärka dessa delar.

Både materialets kvalitet och applikationens behov styr valet av rostfritt stål. Kontakta någon av våra kunniga säljare så hjälper de dig att hitta den optimala lösningen!