Tillsammans i resan mot hållbarhet

Genom att förse människor världen över med rent vatten bidrar Nordic Waters produkter per definition till ett hållbart samhälle. Men ambitionerna för det globala vattenreningsföretaget slutar inte där. Med siktet inställt på att vara klimatneutrala 2024 och klimatpositiva 2030 arbetar de aktivt med hållbarhet genom hela värdekedjan.

Varje dag renar Nordic Waters utrustning mer än 30 miljoner kubikmeter vatten på vatten- och avloppsverk runt om i världen.
– Våra produkter gör verkligen skillnad. I takt med att jordens befolkningsmängd växer ökar behovet av rent vatten. Men trots det minskar den globala tillgången om vi ser till hur många som lever idag, berättar Henrik Lindbäck som är inköpschef på Nordic Water.

Nytta för både miljö, människa och företag

Kärnan i Nordic Waters arbete är att leverera produkter som möter dagens behov utan att kompromissa med framtida generationer.
– Det finns ett egenvärde i att agera för planetens bästa. Vi ser också att företag med ett hållbarhetstänk i regel är mer lönsamma än företag som inte har det, säger Henrik.
Från kundernas sida finns det en stor efterfrågan på konkreta hållbarhetsåtgärder, inte minst för att det ofta går hand i hand med högre kostnadseffektivitet.
– Ingen vill göra affärer med ett företag som inte arbetar med hållbarhet. Ju mindre energi som går åt till att producera och använda våra produkter, desto mer hållbart och prisvärt blir det för slutkunden.

Stort ansvar på leverantörerna

Nordic Water nöjer sig inte med att själva vattenreningsutrustningen bidrar till en hållbar värld. Vägen dit är minst lika viktig.
– Våra leverantörer tar ett stort ansvar för att hitta bra lösningar. De är experter på sitt område och därför tar vi in dem tidigt i produktutvecklingen.
Som inköpschef ansvarar Henrik Lindbäck för att det som köps in håller en hög kvalitet och har låga utsläpp.
– Vi har helt andra krav på leverantörer idag än för fem år sedan. Vi siktar på att ha så få men bra leverantörer som möjligt. Damstahl motsvarar alla de krav vi har vad gäller miljö och hållbarhet.
Alla leverantörer ska vara certifierade enligt ISO 14001 och skriva under Nordic Waters Code of Conduct. Det görs dessutom regelbundna auditeringar och revideringar för att se till att inköpsprocesserna efterlevs.

Tips till andra

Trots att många företag är intresserade, kan det finnas utmaningar med att starta upp sitt hållbarhetsarbete. Till dem har Henrik Lindbäck ett råd på vägen.
– Vinsterna med ett hållbarhetsarbete är stora. Både för miljön, men också externt utåt i affären. Det gäller att aktivt försöka se nyttan, och agera på den.

Läs mer om Nordic Waters produkter och hur de som företag bidrar till de globala hållbarhetsmålen här. Genom att klicka på länken kan du också ta del av Nordic Waters hållbarhetsrapport.