Återvunnet gör alla till vinnare

Tänk ett material som kan återvinnas om och om och om igen – utan att kvaliteten påverkas.
Visst låter det nästan för bra för att vara sant, och när gäller rostfritt stål så är det just så. Lång hållbarhet, hög återvinningsgrad leder till betydligt mindre miljöbelastning är vanligt kolstål. På Damstahl använder vi 90% återvunnet rostfritt stål i våra produkter.

Produkter av rostfritt stål har lång hållbarhet från början. De flesta som till exempel byter ut den rostfria diskbänken hemma i köket, gör det knappast för att den är uttjänt – utan snarare för att de söker förändring. Men om du ändå beslutar dig för att lämna rostfritt till återvinning så kan du glädjas åt att materialet används på nytt.

Miljöarbetet är ständigt närvarande hos oss på Damstahl och vi arbetar med att minimera vår miljöpåverkan i alla led. Rostfritt stål är en del av ett kretslopp där materialet återvinns utan att det påverkar kvaliteten. Detta kan ju jämföras med andra material som till exempel papper som återvinns 5-7 gånger, men där kvaliteten förändras varje gång.

Återvunnet rostfritt stål smälts om och används på nytt med i stort sett samma kvalitet som tidigare. Genom att använda materialet på nytt sparar du stora mängder energi jämfört med vad det går åt när du framställer nytt från grunden.

I tider med utökat ansvar för hela produktlivscykeln och en tid där vi vill minimera användandet av råmaterial och energi, gör återvinnandet av rostfritt stål alla till vinnare.