Beta av plåten för en mattare finish

Rostfritt är känt för sin fina, blanka yta, men ibland finns önskan om en mattare, mindre skinande finish. Då kan betning vara ett bra tillvägagångsätt. Men tänk på att processen innebär hantering av farliga kemikalier och bäst utförs av proffs!  

Att beta en rostfri yta innebär att ta bort allt som inte är rostfritt med hjälp av kemikalier. Ytan förändras och blir skrovligare vilket minskar reflektionsgraden. Däremot förändras inte de fysiska värdena på stålet och korrosionsmotståndet blir optimalt.    

Resultatet av betning kan variera 

Hur resultatet av betningen blir beror på en rad olika faktorer. Ursprungsyta, stålsort och hur betbadet är komponerat spelar in. Men också temperaturen och under hur lång tid betningen pågår påverkar resultatet. En betad yta kan variera från vit till att endast ha mattats en aning.  

En betvätska består normal av 1020 procent salpetersyra och en aktivator i form av 110 procent flussyra. Är det rostfria stålet höglegerat krävs ett mer aggressivt betbad med en hög halt flussyra. Ibland kan salpetersyran bytas ut mot en blandning av svavelsyra och väteperoxid.    

Låt ett proffs göra betningen 

Men att själv blanda kemikalier är ingen bra idé. Det finns en mängd regler att tänka på, både för din egen och andras säkerhet. Den förbrukade betvätskan innehåller dessutom metalljoner och får absolut inte hällas ut i avloppet! Vänd dig till en betfirma så får du bästa hjälpen och det bästa resultatet.