Bok om hygienisk utrustning inom food/pharma

Dålig hygien inom livsmedels- och läkemedelsindustrin kan få fruktansvärda konsekvenser.  Med vår bok “Rostfritt stål för hygienisk utrustning inom food/pharma” vill vi bidra med de bästa råden för en säker produktion och hjälpa till att förebygga katastrofer. Författare är Damstahls internationellt kända experter Claus Qvist Jessen och Erik-Ole Jensen. 

“Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk och ambitionen med denna bok är att utbilda medarbetare inom food och pharma hur man gör rätt i alla led. Rostfritt stål har en unik renhet och hygienisk kvalitet som gör materialet till det självklara valet inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Men det gäller att ha kunskap om alla fallgropar från konstruktion till rengöring.”  

 – Claus Qvist Jessen.