De fem huvudgrupperna inom rostfritt stål

Redan 1912 uppfanns de första rostfria stålsorterna i Sheffield England och 1913 kom tyskarna på att man kunde tillsätta nickel för att förändra de mekaniska egenskaperna. Rostfritt stål är en stor grupp material som alla har tre saker gemensamt:

• Huvudämnet är järn, Fe (därav beteckningen ”stål”)
• Innehållet av krom (Cr) är 10,5 % eller mer
• Innehåller max 1,2 % kol (C)

Utöver krom och järn kan det rostfria stålet innehålla många olika legeringstillsatser som alla har som syfte att förbättra stålets mekaniska eller korrosionsmässiga egenskaper.

Rostfritt stål delas upp i fem huvudgrupper. Här nedan går vi igenom var och en av dem.

Austenitiskt rostfritt stål

De austenitiska stålen är den absolut vanligaste och viktigaste gruppen av rostfria stål – så vanliga att man kan bli överraskad att det överhuvudtaget finns andra sorter. Både det vanliga 18/8 och det syrafasta stålet hör hit. Detta stål kännetecknas av en hög krom- (Cr) och nickelhalt (Ni), låg kolhalt (C) och ofta en tillsats av molybden (Mo).

• Inte magnetiskt.
• Stålet har hög seghet, är relativt mjukt, har god formbarhet och
svetsbarhet samt bra korrosionsbeständighet.
• Austenitiskt rostfritt stål står för ca 70 % av världens rostfria
stålförbrukning.

Typiska användningsområden är diskbänkar, bestick, dörrhandtag, rör och tankar.

Martensitiskt rostfritt stål

De martensitiska stålen är raka motsatssen till de austenitiska. Normalt innehåll är en mycket hög kolhalt (C), lite krom (Cr) samt lite eller inget nickel (Ni), vilket gör att stålen kan härdas.

• Stålet är magnetiskt.
• Efter härdning kan martensitiska stål varken bockas eller svetsas.
• Generellt sett dålig korrosionsbeständighet.
• Förbrukningen av martensitiska stål är låg och ligger globalt på ca 2%.

På grund av dess extrema hårdhet lämpar sig stålet speciellt väl för skärande verktyg, t.ex. kirurgiska instrument och kvalitetsknivar.

Ferritiskt rostfritt stål

Ferritstål stål kallas ofta för kromstål och innehåller så mycket som 12-18 % krom (Cr), men innehåller väldigt lite kol (C) och nickel (Ni). Den låga kolhalten gör att det inte kan härdas.

• Ferritiska stål kan både bockas och svetsas, men inte i samma utsträckning som det austenitiska ”tuggummistålet”.
• Alla sorterna är starkt magnetiska.
• Bra värmeledningsförmåga.
• De lägst legerade har låg korrosionsbeständighet medan de med högre legering nästan ligger i nivå med syrafast stål.
• På grund av den låga nickelhalten är ferritiska stål relativt billiga och kan med fördel användas till produkter med tunt gods, stora materialomkostnader och enkel
förarbetning.
• Världens konsumtion av ferritiska stål är starkt stigande och står för cirka 25 procent av det rostfria stålet.

Exempel på produkter är kylskåpsdörrar, sparkplåt och
handtag på innerdörrar.

Duplex rostfritt stål

Duplex rostfritt stål kombinerar fördelarna med ferritiskt och austenitiskt stål. Dess duplexstruktur bidrar till att uppnå höghållfasthet och stressmotstånd. Duplex är en mix med typiskt innehåll på 55 procent ferrit och 45 procent austenit. Duplex stål har hög kromhalt (Cr), medelhög nickelhalt (Ni), i regel lite molybden (Mo) samt låg kolhalt (C).

• Bra korrosions- och svetsprestanda.
• Är magnetiskt.
• Duplexstål är lämpliga för stora konstruktioner där godstjockleken kan reduceras jämfört med austenitstål. Då får man ett mer korrosionsbeständigt stål och en lättare konstruktion utan att höja priset.
• Världsförbrukningen av duplexstål är ungefär 3 procent av det rostfria stålet.

Exempel på användningsområden: allmänt använd inom kemisk industri, pappersproduktion, avsaltningsutrustning, brandväggar, broar, tryckkärl, turbinblad mm.

Utskiljningshärdat (PH) rostfritt stål

Utskiljningshärdat, rostfritt stål (PH) är ett tvåfasat martensitiskt-austenitiskt höghållfast stål. Det innehåller vanligtvis 15-17 % krom (Cr), 4-8 % nickel (Ni), lågt molybden (Mo) och upp till 5 % koppar (Cu).

• PH-stålet är härdbart vid höga temperaturer genom utskiljningshärdning vilket gör det starkt.
• Användningsområdena är begränsade och den globala förbrukningen är väldigt låg.

Exempel på produkt är huvud på golfklubbor.