Det omöjliga Kinderägget

Finns det rostfria Kinderägget – En rostfri stålsort som har allt?

Som är hård, slitstark, härdbar, motståndskraftig mot korrosion och samtidigt lättbearbetad för produktion av stora serier? Nej, det är i det närmaste en omöjlighet.

  • Martensiterna är pga. högre kolhalt (än austeniterna) hårda och mer eller mindre härdbara, men inte särskilt korrosionsbeständiga.
  • Austeniterna är betydligt mer motståndskraftiga mot korrosion, men varken speciellt hårda eller härdbara.

När det gäller skärbarheten är alla rostfria stålsorter långspåniga, eller t o m mycket långspåniga, förutom automatstål (t ex 4305) som är svavellegerat.

Det kortspåniga automatstålet har sina nackdelar. Det går inte (med bra resultat) att:

  • Bocka
  • Elpolera
  • Beta
  • Svetsa

Dessutom är kortspånigt automatstål inte så speciellt motståndskraftigt mot korrosion.

När två färdigbearbetade produkter gnids mot varandra, kan man råka ut för ”skärning” eller ”kallsvetsning” med stort slitage som följd. Till viss del går det att undvika genom att använda två stålsorter med olika strukturer. T ex är duplex mot austenit bättre än austenit mot austenit.

Flera önskningar i en, är en av få saker som det annars fantastiska rostfria stålet inte klarar av speciellt bra.