Ferritiskt stål – ett stål för inomhusbruk

I många hantverkares ögon är rostfritt stål ett fantastiskt och flexibelt material. Det kan bockas, svetsas och på andra sätt formas till både rör och tankar. Och så finns det ju i en rad olika sorter som passar till olika ändamål. Vi har bett vår specialist Claus Qvist Jessen berätta mer om en av dem – ferritiskt stål. 

Ferritiskt stål innehåller inte nickel 

Lite förenklat kan vi säga att ferritiskt stål är austenitiskt stål utan nickel. Nickel tillsätts i austenitiskt stål och stabiliserar den lättbearbetade austenitfasen. Utesluts nickel blir stålet istället ferritiskt och fördelen är framförallt en prisfråga. Nickel är en dyr metall och utgör basen för legeringstillägget. Läs mer om legeringstillägget här.   

Det finns alltså pengar att spara på att använda ferritiskt stål istället för austenitiskt. Ofta medför det heller inte någon försämrad korrosionsbeständinghet. När det gäller punktfrätning är EN 1.4509 till exempel jämförbart med austenitiskt EN 1.4307.  

Ferritiskt stål är svårare att bearbeta 

Naturligtvis får man inget gratis och de ferritiska stålen har sina nackdelar. Framför allt är de inte lika lätta att bearbeta, svetsbarhet inkluderad. De finns inte heller i samma breda produktutbud som austeniternaFerritiska rör är mycket svåra att hitta och stång och profilrör är i det närmaste omöjliga att få tag på. De ferritiska stålen är begränsade till tunnplåt (upp till 2–3 mm) som inte behöver bearbetas alltför mycket. Den används till dörrplattor, huvar, utsidan av hårda vitvaror samt innanmätet i tvätt- och diskmaskiner. Ferritiskt rostfritt stål kan i viss mån sägas vara ett hushållsstål för inomhusbruk.