Välj rätt syrafast stål med hjälp av PREN-talet

Det finns mycket att ta med i beräkning när du väljer mellan olika syrafasta stål. Olika sammansättningar ger olika motståndskraft mot punktfrätning (pittings) och spaltkorrosion. Här har vi jämfört tre olika sorter syrafast stål för att se hur skillnaderna kan se ut och till vår hjälp har vi PREN-talet. 

PREN-talet – en hjälp på vägen 

En indikator på stålets motståndskraft mot korrosion finns i det så kallade PREN-talet. PREN-talet tas fram genom en formel som värderar och sammanställer hur halten av krom, molybden och kväve påverkar korrosionsbeständigheten. PREN räknas ut genom formeln %Cr +3,3 x %Mo + 16 x %N. Känns det krångligt? Då kan du glädja dig åt att det är resultat av uträkningen som är det viktiga! Högre PREN-tal ger större motståndskraft.  

Utöver PREN-talet kan andelen nickel också vara av intresse eftersom nickel har förmågan att sakta ner korrosionen om den inträffar.  

Här har vi tre olika sorter syrafast stål. Vi börjar med att titta lite på sammansättning hos de tre: 

EN 1.4404

Kol max 0,030 %  
Mo 2,0–2,5 %
Ni ca 10-13%  
PREN 23,1  

EN 1.4571  

Kol max 0,08 % 
Mo 2,0-2,5 % 
Ni ca 10-13%
PREN 23,1   

EN 1.4435 

Kol max 0,030 % 
Mo 2,5-3%
Ni 12,5–15 %  
PREN 25,3  

Sammanfattning 

I jämförelsen ser vi att 4404 och 4571 har samma PREN-tal och är därför lika när det gäller motståndskraften. 4571 har en högre kolhalt som balanseras av en titan-inblandning på cirka 0,5 procent som motverkar sensibilisering. 

4435 är den klart mer överlägsna sorten i gruppen men sitt PREN-tal på 25,3. Men det är också en mycket ovanlig sort och används främst inom Aseptik/Pharma. 4435 går till viss del att ersätta med 4432 som är mer vanligt förekommande och har ett PREN-tal på 24,8.