Håll rost och virus borta med rätt desinfektion

Världen ser helt annorlunda ut jämfört med hur den såg ut för mindre än ett år sedan. Coronaviruset har påverkat oss alla. Rengöring och desinfektion har stått i fokus som aldrig förr. Vi tvättar, spritar och försöker på alla sätt hålla rent för att gemensamt bli kvitt corona eller åtminstone hålla stånd, tills ett vaccin står klart.

Virus kan leva på släta ytor, som till exempel en rostfri yta, i flera dygn. Det innebär att man i princip skulle kunna smittas genom kontakt med rostfritt stål. Risken att smittas via så kallad indirekt kontaktsmitta via förorenade ytor bedöms som mindre än via droppsmitta mellan människor enligt Folkhälsomyndighetens hemsida. Där skriver man också att material och förhållanden så som luftfuktighet, temperatur och solljus påverkar hur länge viruset överlever.

Se upp för korrosion!

Precis som allt annat ska rostfria ytor hållas rena och då är det bra att hålla koll på vilka desinfektionsmedel som används. En del desinfektionsmedel kan nämligen leda till korrosion och det vill vi se upp med. De farliga medlen är vanligtvis följande tre grupper:

  • Kloridhaltiga (salthaltiga)
  • Starkt sura
  • Starkt oxiderande

Organiskt är helt okej

Vår expert Tord Nilsson rekommenderar att man håller sig till de rena organiska desinfektionsmedlen som till exempel etanol, glycerol, isopropanol – då dessa är helt oskadliga för alla typer av rostfritt stål.
– De är varken salthaltiga, sura eller oxiderande. Det innebär att man kan räkna vanlig handsprit som oskadligt. De flesta typer av handsprit innehåller minst 85% etanol och resten vatten och glycerol (fuktighetsbevarande), vilket fungerar på alla typer av rostfritt stål, förklarar han.

Desinfektionsmedel för industriell användning kan däremot var betydligt tuffare. Dessa är ofta baserad på aktiv klor (Cl2), hypoklorit (ClO) eller varianter av peroxider som till exempel väteperoxid (H2O2) eller perättiksyra (CH3COOOH) och fungerar därför som oxidationsmedel.

Aktivt klor är alltid farligt för rostfritt stål och andra metaller. Det kan skapa så kallad punktkorrosion i metallen. Peroxidbaserade produkter är mindre hetsiga än aktivt klor, men alla oxiderande desinfektionsmedel måste användas under kontrollerade former och endast kort tid.

Vår rekommendation är att läsa innehållsdeklarationerna noga på desinfektionsmedlet så att du håller både rost och virus långt borta.