Havsvatten, klorid och värme – då ökar korrosionen

EN 1.4432 är en stålsort med mycket bra motstånd mot korrosion och som väl lämpar sig i svåra miljöer som till exempel där havsvatten förekommer. Vi har fått en fråga från en kund som undrar vad som händer när temperaturen på havsvattnet stiger. Hur skulle EN 1.4432 klara sig om havsvattnet värms upp till 60 grader Celsius?  

Högre temperatur – mer korrosion 

Faktum är att korrosionsangreppen ökar kraftigt vid högre temperaturer. Med 60-gradigt, salt havsvatten är både punktfrätning och spaltkorrosion att vänta. Och angreppen blir aggressiva. Boven i dramat är kloriden som finns i vattnet.   

[DIAGRAM]

Enligt det här diagrammet som vi har hämtat från Claus Qvist Jessens bok Rostfritt och korrosion, kan vi se att EN 1.4432 är “säkert” om temperaturen understiger cirka +38 grader Celsius.  Men för att klara sig från spaltkorrosion måste temperaturen ner ända till cirka +10 grader Celsius. Vid omständigheter med 60-gradigt havsvatten rekommenderar vi istället EN 1.4547. 

pH-värdet är sällan ett problem 

Syrehalten och den biologiska aktiviteten i havsvatten är andra viktiga parametrar som också påverkar korrosionen. Däremot är pH-värdet sällen ett problem att oroa sig över. Rostfritt stål klarar sig bra så länge värdet ligger mellan 2 och 12.