Hur tillverkas rostfritt stål?

Vi på Damstahl arbetar dagligen med mängder med produkter av rostfritt stål. Och vi är väl medvetna om hur råvaran blir till. Men eftersom vi alltid vill lära oss mer, åkte vi iväg till på ett studiebesök till Aperam, ett av Europas stålverk. Att vara på plats och få uppleva när det rostfria stålet blir till är stort, mäktigt, varmt och öronbedövande!  

Tillverkning av rotfritt stål i Aperam.

Så här tillverkas rostfritt stål 

I första steget samlas stora mängder skrot i enorma grytor. Det kan komma från en mängd olika industrier och vara allt från gamla livsmedelsmaskiner till rostfria rörsystem. Blandningen av skrot och de legeringsämnen som senare tillsätts avgör vilken stålsort som slutligen tillverkas. Grytan med skrot transporteras sedan till smältverkets stora ugnar. Grafitstavar sänks ner i stålblandningen och en oerhörd värme tillförs. I värmen, där det sprakar och låter, smälts det rostfria skrotet till flytande stål. 

Den flytande stålmassan hälls sedan över i en ny behållare för nästa steg i processen. Den behöver nu renas från så kallade slaggprodukter. Detta görs genom att man blåser in argongas. Då skapas en förbränningsprocess som renar stålet. Samtidigt tillsätts legeringsämnen för att få den önskade stålsorten. Därefter transporteras stålmassan till sista steget i smältverket. 

Det sista steget är stränggjutningen. Det är en process där man kyler ner det flytande stålet till fast form och skapar så kallade slabs (eller billets om slutprodukten ska bli stång). Slabs är stora grundplåtar. De är en till två meter breda, 16–20 cm tjocka och skärs i 12 meter långa bitar. När de klara är produktionen i smältverket är nu färdig och det är dags att börja resan mot den slutliga rostfria plåten. 

 

Tillverkning av rotfritt stål i Aperam.

Tillverkning av rotfritt stål i Aperam.

Från slab till färdig plåt 

Först stoppet på resan mot färdig rostfri plåt tar sin början på valsverket. Slabet återupphettas i stora ugnar innan varmvalsningen påbörjas. Slabet valsas till en tunnare plåt och rullas upp till coils. Dessa coils kallas black coils och är ett halvfärdigt material som skapas för att det ska bli lättare att hantera stålet i fortsatt förädling. Det är också dessa som avgör slutprodukten, ju tjockare black coil desto tjockare slutprodukt. 

Tillverkning av rotfritt stål i Aperam.

Färdiga black coils lagras sedan och när verket vet vilken produkt de ska tillverka väljer de ett coil som passar mot den plåt som ska tillverkas. Ska exempelvis en 2 mm 2Bplåt tillverkas, valsas och betas ett black coil och när det är klart rullas ett nytt coil upp med den färdiga 2

mm plåten. Nu har verket gjort klart sitt arbete och coilet med den färdiga 2Bplåten skickas vidare till ett servicecenter. Här förädlas sedan produkten ännu en gång. Den klipps, slipas, borstas och folieras innan den skickas vidare till din grossist och vidare till dig som kund. Det är sedan våra fantastiska kunder som avgör vad som ska tillverkas av plåten! 

 

Vill du läsa mer om vikten av att använda rätt recept i tillverkning av rostfritt stål? Läs vår artikel om extratillsatser i stålet här.