Hygienisk design – vad är det?

I köket är det en självklarhet att hålla en hög nivå av renlighet. Vi diskar vår smutsiga disk och förväntar oss att resultatet ska ge rena och bakteriefria husgeråd som inte gör oss sjuka. Men om rengöring i hemmet är enkelt, är det betydligt mer komplicerat i industrin.  

Inom livsmedelsindustrin förekommer ofta dolda system med rörledningar. Rören rengörs genom att rengöringsvätskor pumpas genom dem, men eftersom de är dolda är det ju omöjligt att inspektera resultatet efteråt. För att göra livsmedelstillverkning riktigt säker ställs stora krav på både design och drift. Missbedömningar och felsteg kan orsaka katastrofer. Senast det gick snett var 2014, då smittad rullsylta ledde till flera dödsfall i Danmark. 

Hygienisk design  

För att säkerställa maximala rengöringsmöjligheter för utrustningen används så kallad hygienisk design. I den bästa av världar ska allt kunna rengöras utan problem, men så är tyvärr nästan aldrig fallet. Olika krav som ställs på funktionalitet, rengöringsmöjligheter och själva konstruktionen innebär att alla önskemål inte kan infrias. Även priset är en fråga som påverkar slutresultatet. 

Två genomgående regler för hygienisk design är att säkerställa en god avrinning i alla behållare och att rör och alla ytor ska vara jämna och släta utan skarvar och sprickor. Båda reglerna är också fördelaktiga för stålets korrosionsbeständighet – vilket verkligen är två flugor i en smäll! Det finns oftast ett samband mellan god hygien och korrosionsbeständighet.