Eldrivna truckar och uppvärmning med naturgas är steg mot hållbar framtid

Att minska vår miljö- och klimatpåverkan är ett ständigt pågående arbete inom koncernen och på Damstahl i Sverige har vi redan kommit en bra bit på väg. Robert Söderström som är logistikchef hos oss och även ansvarig för våra fastigheter har varit drivande i en rad beslut som känns bra för honom, kollegorna och framtiden.
”Många anser att miljöfrågorna är hygienfaktorer inom näringslivet, men det är mer än så. Det är en filosofi och en inställning att alltid förbättra. Man får aldrig slå sig till ro utan ständigt söka nya lösningar att minimera vårt avtryck”, säger han.

Tänk nya tankar 

När man som Damstahl står mitt emellan producent och slutkund hamnar transporterna i fokus. Fossila bränslen fasas ut och nya möjligheter öppnar sig.
”På trucksidan har det skett en stor förändring, batterierna har blivit bättre, precis som motorerna. Vi har bytt ut våra dieseldrivna gaffeltruckar till nya effektiva truckar med eldrift – och gafflar i rostfritt.”

Utöver truckparken har även lastbilstransporterna fått nya tankar. Damstahl äger inga egna bilar utan har avtal med speditörer som kör moderna lastbilar. Chaufförerna är utbildade i såväl eco-körning som arbetsmiljölagar.
”Ser du en lastbil med vår logga, kan du vara säker på att den kör med 100% förnybart bränsle.”

LED som ett led i att minska energiförbrukningen

Fokus har varit att ta krafttag och verkligen få ner energiförbrukningen på kontor och lager. En ny panna har köpts in och nu sker all uppvärmning med naturgas, även i lagerlokalerna.
”Vi har bytt all belysning till LED belysning – även i de 4000 kvm lagerutrymme vi byggt till,” berättar Roger Söderström.

Vett och etikett

Damstahl är certifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt 14001. Robert Söderström tycker det är skönt att se att miljöarbetet ger mätbara resultat.
”Alla har fått upp ögonen för miljön och inser att det är en av vår tids viktigaste frågor,” avslutar han.