KTH-test bekräftar att rostfritt är säkert för livsmedelshantering

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har testat sju olika rostfria stålsorter för att se hur de klarar sig i förhållande till Europarådets riktlinjer för metaller som kommer i kontakt med livsmedel. Det glädjande resultatet är att alla sju sorterna klarade provet. Såväl austeniter, ferriter som duplexa stål godkändes för livsmedelshantering.   

John Rowe, generalsekreterare för International Stainless Steel Forum, har kommenterat testet och fastslår att så länge du väljer rätt rostfri kvalitet och är noga med design, hygien och rengöring så är livsmedelsproduktionen säker. Detta och mycket mer kan du också läsa om i vår bok Rostfritt stål för hygienisk utrustning inom food/pharmaDu kan läsa mer om boken och beställa den här.