Låt det inte smitta – det där med järnsmitta

Rostfritt ska ju hålla sig just rostfritt och därför ska man se upp med så kallad järnsmitta. Rost på rostfritt innebär i princip att det rostfria materialet kommit i kontakt med järn/stål. Någon har kanske arbetat med vinkelslip och järnsprutet har yrt, eller kanske har en liten bit järn hamnat i valsen och tryckts in i plåten? Förklaringarna är många och det finns bara ett recept.

Var noggrann i hanteringen!

Ja, det gäller att tänka som en kirurg. Man använder inte samma redskap på nästa patient om de inte steriliserats emellan. Lite så är det med när man handskas med verktyg i vår bransch. Det är A och O att inte använda samma verktyg för rostfritt stål som för svart stål. Så se upp med handverktyg som sax och tång när du klipper och bockar, låt var sak ha sin plats och sitt ändamål. Det är så lätt att det blir fel – och rost på fel ställen kan få förödande effekter.

Gick till botten när problemet satt i taket

Ibland är kan det vara rena mysteriet att reda ut hur rosten har uppkommit. Vår produktspecialist Tord Nilsson berättar om två rostfria badbassänger som byggts intill varandra. Den ena började rosta medan den andra var intakt. Det var förbryllande till dess man kom på att en svetsare hade arbetat i taket med vinkelslip ovan den ena bassängen som då träffats av järnsprut. Järnsmittan var därmed ett faktum.

Vi gafflar alltid om rostfritt 

Hos oss är vi såklart extra noga i all hantering. På lagret har våra truckar till exempel gafflar i rostfritt. Ett effektivt sätt att eliminera järnsmitta. En annan åtgärd är att vi alltid har plastband istället för stålband. En liten detalj, men en stor trygghet om man vill vara på säkra sidan.

Vi uppmanar alltid till försiktighet och att man på verkstäder är noggrann med att hålla isär vit, svart och ädelmetaller. Var till exempel aktsam och använda inte samma blästringsskåp och blästningsmaterial till vit och svart metall. Då är det lätt hänt att man skjuter in järnsmitta i det rostfria materialet.

Summa summarum kan man säga att järnsmitta egentligen är oaktsamhet i någon form. Låt inte den mänskliga faktorn skapa korrosion.

Och om det råkar ske får du tips på hur du behandlar korrosion på grund av järnsmitta här.