Minskat klimatavtryck på alla sätt – direkt och indirekt

Att minska koldioxidutsläppet är allas angelägenhet. Hos oss på Damstahl är miljöarbetet en viktig del av vår vardag och en ständigt pågående process.

Som grossister är det endast en liten del av koldioxidutsläppet vi har kontroll över. Vår direkta påverkan på miljön, motsvarar enbart 1% medan de övriga 99% kommer från produktionen i stålverk och transportleden.

Siffrorna talar sitt tydliga språk – det handlar inte bara om vårt företag utan hela kedjan från produktion till slutkund.

Hur tar vi hand om vår procent

Vi har gjort en rad åtgärder för att minska den klimatpåverkan vi själva står för. Vår egen verksamhet inkluderar elförbrukning, uppvärmning och konsumtion av vatten. Dessa direkta faktorer är saker vi kan påverka genom hållbara lösningar och en ökad medvetenhet.

Några exempel på åtgärder vi på Damstahl gör för att minska klimatpåverkan:

  • Vi har bytt ut glödlampor till LED-lampor. Med LED-lampor sparar man 85% för samma belysningseffekt (källa svanen.se).
  • Vi använder elektriska truckar som drivs med grön el och minimerar den vägen utsläpp.
  • Vi minimerar antalet flygresor och tjänsteresor. Vid de tillfälle vi måste resa, optimerar vi rutterna.

Vad händer med de andra 99%?

Leverantörer, transport av gods och konsumentbeteende är tre indirekta faktorer som också bidrar stort till klimatavtrycket. Det är något vi inte har direkt kontroll över, men ändå vill påverka för att styra mot en hållbar framtid.
• Val av leverantörer avgörs oftast av pris, volatilitet på råvaror (i synnerhet nickel) och Europeiska unionens (EU) kvoter för import av rostfritt stål till EU.

• När det gäller transporten bestäms dessa oftast av leverantören själv. Att syna transporterna blir allt viktigare eftersom varor från asiatiska länder normalt transporteras till sjöss och lastbil, medan rostfritt stål som produceras inom EU främst fraktas med lastbil i kombination med tåg.

• Ser vi till konsumentbeteende är det inget som Damstahl direkt styr över, men genom att skapa transparens och kommunikation kring hållbara åtgärder vill vi främja miljövänliga och etiska val.

Vår övertygelse är att ökad medvetenhet är en viktig aspekt. Genom att tydligt synliggöra klimatpåverkan i alla led har vi möjlighet att påverka våra kunder till hållbara val.

Visste du att…
Ett ton rostfritt stål inköpt i från Asien skapar ca 700 kg CO2, medan ett ton rostfritt stål från Europa lämnar ett CO2-avtryck på ca 450 kg.