Rostfria rör minskar vattenförlusterna

Under 32 års tid har Tokyo arbetat med att byta ut hela sitt vattenledningsnät från en blandning av olika rörmaterial, som järn, bly och plast, till rör i rostfritt stål. Resultatet har blivit en minskning av vattenförlusterna från 17 till 2 procent per år. I en värld där vatten är en värdefull resurs är det en enastående bedrift.

Lägre vattenförlust med rostfria rör

Vattenförluster genom läckande rör är ett problem som finns i många städer världen över. I Mexico City är det ett stort problem, här försvinner nästan 45 procent av dricksvattnet innan det har nått kranen. Men även i Sverige har vi problem med vattenförluster, i Stockholm försvinner nästan 20 procent.
Dricksvatten kräver en hel del processande innan det är klart att släppas ut på nätet, så att en del av det försvinner i rörledningarna är alltså både en ekonomisk och miljömässig förlust.
När det internationella branschforumet för rostfritt stål, International Stainless Steel Forum fick höra talas om att Tokyo lyckats minska vattenförlusterna från 17 till 2 procent genom att byta ut rören mot rostfritt bestämde de sig för att titta närmare på fallet och se vilka slutsatser som kunde dras.

Tre viktiga faktorer

Deras analys visade att minskningen berodde på tre faktorer. Den viktigaste faktorn var att de hade bytt ut alla befintliga rör mot rostfria. Rör i rostfritt stål är inte bara motståndskraftiga mot korrosion utan även starka nog att stå emot stötar, till och med sådana orsakade av jordbävningar, vilket gör att de håller längre och inte behöver underhållas lika ofta.
Men naturligtvis kan en läcka uppstå även i ett rör av rostfritt stål. Därför hade man i Tokyo infört ett extra underhållsschema som arbetade med att kontinuerligt och systematiskt försöka hitta dolda läckor.

Rostfritt är bra för dricksvatten

Rostfritt stål är ett material som lämpar sig väl för vattenledningar. Det har hög hållfasthet och är motståndskraftigt. Jämfört med andra material är risken för sprickbildning betydligt lägre och det behöver inte målas eller skyddas på annat sätt. Den hårda, jämna ytan gör det svårare för bakterier att fästa och växa, vilket gör det väldigt hygieniskt. Det är ett av skälen till att rostfritt stål haft en nyckelroll i produktion, preparering och transport av mat och dryck i hundra år. Det är kemiskt inert, vilket betyder att det inte reagerar med maten eller drycken som det kommer i kontakt med.
Även ur ett hållbarhetsperspektiv är rostfritt stål att föredra. Under sin hela livscykel har rostfritt stål den minsta miljömässiga påverkan av alla kända konstruktionsmaterial. Det är även möjligt att återvinna 100 procent av materialet för tillverkning av nytt rostfritt stål som blir precis lika hållbart och starkt som det ursprungliga materialet.
Nackdelen med rostfritt stål är dock att det har en högre inköpskostnad än andra material. Men om man betraktar kostnaden ur ett produktcykelperspektiv och samtidigt lägger till de låga underhållskostnaderna, är det i själva verket billigare än andra material i längden.

Kvalitet och säkerhet prioriterades

För att undersöka hur rören stod sig gjordes tester på en mängd olika rörmaterial som jämförelse och för att verkligen få en rättvisande bild av hur de skulle klara sig i verkligheten, grävdes de ner i marken på tio geografiskt spridda platser under tio år. Testerna visade att rostfritt stål presterade bäst vad gällde både styrka och korrosionsmotstånd trots att halterna av klorid och sulfat i jorden var väldigt höga visade de inga spår av punktkorrosion i de rostfria rören av syrafast stålsort.
Eftersom syrafast stål är högre legerat än vanligt rostfritt stål innebär det ett högre inköpspris, men Tokyo Water Board menade att den största kostnaden var själva grävarbetet och att ett misslyckat resultat inte kunde accepteras. Detta eftersom det skulle kunna resultera i brist på dricksvatten.

Rör som står emot jordbävningar

Efterhand som vattenledningsnätet byggdes om blev fördelarna med rostfria stålrör tydliga, bland annat genom en kraftig minskning av antalet läckor, minskat underhåll, förbättrad vattenkvalitet och en hög motståndskraft mot seismisk aktivitet.
Det sistnämnda visade sig om inte annat i mars 2011 då en jordbävning drabbade ön Honshus nordöstra kust. Jordbävningen hade magnituden 9.0 vilket innebar att den var en av de kraftigaste som någonsin drabbat Tokyo. Efter jordbävningen gjordes en inspektion av vattenledningarna där det visade sig att bara fem procent av de rostfria rör som installerats var skadade.

Behöver du skapa en hållbar vattenförsörjning eller har andra behov av rör, hör gärna av dig till någon av våra kunniga säljare. På Damstahl har vi alltid ett brett utbud av rör och rördelar på lager, oavsett om du söker pressfittings, svets- eller gängrördelar.

 

Är du mer intresserad av detta område kan du läsa hela artikeln i original här