Tänk om Eiffeltornet var gjort av rostfritt stål

Att välja rostfritt är överlägset för hållbarhet och långsiktigt tänkande. För även om rostfritt initialt kan utgöra en större investering, blir det ofta billigare om vi ser till hela livscykeln. Det finns många exempel på byggen där rostfritt stål hade varit ett utmärkt val. Titta bara på Eiffeltornet som nu istället måste målas om vart sjunde år! 

Varför byggdes inte Eiffeltornet i rostfritt? 

Att Eiffeltornet inte byggdes i rostfritt beror naturligtvis på att det inte var uppfunnet då. Det skulle dröja ytterligare 23 år innan rostfritt stål dök upp. Men faktum är att det inte ens är byggt i stål. Anledningen till det är att Eiffeltornet var föremål för en hetsig debatt i Frankrike redan innan det byggdes. 1887, när bygget just påbörjats, publicerades en protest i tidningen Le Temps. Den var ställd till direktören för världsutställningen och var undertecknad av några av Paris mest framstående konstnärer, författare och andra inflytelserika kulturarbetare. För att beveka kritikerna lovade utställarna att tornet skulle rivas efter tjugo år. Det är sannolikt skälet till att det inte byggdes i stål utan av 7 300 ton smidesjärn, ett material som redan då var föråldrat. 

Men innan de 20 åren var till ända hade tornet visat sig vara praktiskt att använda som mast för telekommunikation, och när flygtrafiken började ta fart över Paris blev Eiffeltornet en viktig flygfyr. Rivningen sköts upp och efterhand blev tornet en välkänd symbol och turistmagnet. 

Halva kostnaden med rostfritt 

Det har dock inneburit att Eiffeltornet kräver ett extremt omfattande och kostsamt underhållsarbete. Vart sjunde år måste tornet målas om. Under cirka 18 månader arbetar 25 målare med att ta bort gammal färg, slipa bort rost och sedan måla hela tornet för hand med enbart penslar. 60 ton färg, 1500 penslar och 5000 sliprundlar går åt varje gång.  

Den totala kostnaden för målningen är cirka 40 miljoner kronor. Beräkningar som gjorts visar att Eiffeltornet totala livscykelkostnad under 100 år motsvarar drygt 460 miljoner kronor, inklusive material, tillverkning och underhållskostnader. Att jämföra med drygt 230 miljoner kronor om det hade byggts i rostfritt stål av typen EN 1.4003. Men nu hade ju tyvärr inte Gustave Eiffel den möjligheten eftersom han byggde sitt torn drygt 20 år för tidigt. 

Visste du förresten att Eiffeltornet är byggt av svenskt järn och att nitarna tillverkats på Borgviks bruk i Värmland?