Rostfritt skapar säkrare naturgas i Kina

Djupt nere i Tarimbäckenet i kinesiska Xinijang-provinsen löper stora pipelines som transporterar naturgas efterhand som den pumpas upp och raffineras. Efter att ha haft problem med gasläckor till följd av korrosion, valde man att byta material i rören när en ny pipeline skulle byggas. De nya rören är gjorda i duplex stål vilket ökar säkerheten och minimerar läckorna. Med sina 4 500 ton är det den största beställningen på duplex i Kina någonsin.

Ny rostfri pipeline för naturgas

Tarimbäckenet ligger i en glest befolkad del av nordvästra Kina. Att producera och transportera naturgas i denna ökenregion är ingen enkel sak. Den utmanande, vindpinade terrängen och bristen på vägar gör det oerhört svårt, tidskrävande och dyrt att borra upp källor och bygga pipelines.
Från källorna transporteras rågasen genom pipelines till närliggande raffinaderier där den processas. Möjligheten att kunna balansera den mängd gas som pumpas in med raffinaderiets kapacitet har stor betydelse för att kunna maximera produktiviteten. Därför har man börjat bygga en ny pipeline som kopplar ihop två raffinaderier. När den är färdig kommer det vara möjligt att snabbt styra om gasflödet mellan de två och på så sätt optimera gasanvändningen.

Starkt korrosiv miljö

Miljöförhållandena i Tarimbäckenet är utmanande för en pipeline på många sätt. Jorden i området är klassad som starkt korrosiv och kan innehålla stora koncentrationer av lösliga salter. Dessutom har naturgasen i sig höga halter av koldioxid och innehåller upp till 10 procent klorider, vilket ytterligare ökar dess korrosiva egenskaper. I en sådan miljö är det bara material med mycket högt korrosionsmotstånd som kan erbjuda en permanent lösning.
Pipelines som transporterar korrosiv rågas byggs vanligtvis med ett kolstålsrör som på insidan klätts med ett tunt skikt av rostfritt stål typ 316L. De står emot korrosionen från gasen och är billigare i inköp än ett rör helt i rostfritt stål. Men att svetsa ett sådant rör ute på fältet är betydligt svårare än att göra det i den kontrollerade miljö som råder i en fabrik. Svetspärlan på insidan kan förorenas med kolstål vilket minskar korrosionsmotståndet, och korrosion i svetsfogarna har mycket riktigt visat sig orsaka återkommande läckor i Tarimbäckenet.

Rör helt i rostfritt

Risken för miljöpåverkan, intäktsförluster och i värsta fall explosioner innebär att läckor måste åtgärdas så fort som möjligt. Men att hitta och täta dem är ett utmanande, tidskrävande och i vissa fall farligt arbete i ökensanden på denna svårtillgängliga plats. Av det skälet började gasföretaget att leta efter ett mer hållbart material för den nya pipelinen, så att de kunde förhindra att läckor uppstod överhuvudtaget.
Den nya pipelinen som förbinder de två raffinaderierna är 3,3 kilometer lång och har diametrarna 325 och 406 mm, med en tjocklek på mellan 7 och 17 mm. För att helt undvika korrosion valde ingenjörerna rör helt i rostfritt stål av typ duplex. Med 3 procent molybden har denna typ av rostfritt överlägsen motståndskraft mot punktfrätning och spaltkorrosion jämfört med rostfritt stål av typ 316L.

Billigare och säkrare i längden

Förutom korrosionsmotståndet ger duplex även andra fördelar som har betydelse för projektet. I och med att materialet är mekaniskt starkare än austeniter kan rörväggarna göras tunnare, vilket ger lägre vikt. Det gör det enklare att hantera, transportera och installera rören, vilket har stor betydelse i Tarimbäckenets extrema väderförhållanden. De tunnare väggarna gör också att det blir enklare och billigare att svetsa dem utan att riskera de komplikationer som kan uppstå med klädda rör. 

Sammantaget innebär de här fördelarna att pipelinen får ett långt och underhållsfritt liv, samtidigt som de bidrar till skyddet av miljön och arbetarnas säkerhet. Trots ett något högre inköpspris jämfört med klädda rör minskar duplexlösningen totalkostnaden för naturgasproduktionen i längden.

Är du nyfiken på hur rostfritt stål kan ge dina produkter en lägre livscykelkostnad? Hör av dig till någon av våra kunniga säljare så hjälper de dig.