En rostfri 120-åring med siktet inställt på framtiden

1899 startade Carl Furhoff ett litet företag i Skövde för tillverkning av kopparkannor, kittlar och skopor. För 100 år sedan byttes kopparn mot rostfritt stål och idag har Furhoffs samlat på sig en enorm kunskap om konstruktion och tillverkning.
– Med tanke på att vi tagit fram en mängd olika produkter i rostfritt stål sedan vi började med diskbänkar på 20-talet har vi onekligen ganska lång erfarenhet av materialet, säger Furhoffs nuvarande VD, Björn Furhoff.

Från diskbänkar till lego

På 120 år har Furhoffs utvecklats från en liten kopparslagare till en rostfri industri som omsätter 200 miljoner kronor och vars produkter återfinns på många olika håll i världen. De tillverkar VVS-produkter, produkter för storkök och diskbänkar för hemmamiljö. En relativt stor andel utgörs också av rostfri legoproduktion.
Tack vare detta varierande utbud inom olika sektorer har Furhoffs historiskt sett lyckats undgå att påverkas av svängningar i konjunkturen. Något som verkar kunna bestå även i framtiden.
– Det finns många faktorer som tyder på att utvecklingen går åt rätt håll, menar Björn Furhoff. Levnadsstandarden ökar vilket gör att fler äter ute. Nästa generation äter nog inte ens frukost hemma. Det gör att rostfria produkter för kök och restauranger efterfrågas mer och mer. Många skolor byggs eller renoveras och de behöver nya matsalar. Mer än 300 badhus behöver byggas om, där behövs stora mängder rostfritt. Så vi är optimistiska inför framtiden, även om vi självklart också påverkas om något händer i världen.

Bred kompetens skapar mervärden

En viktig del i Furhoffs utveckling är att de, till skillnad från många andra i branschen, inte valt att specialisera sig. Istället har de utvecklat ett brett erbjudande där cirka 60 procent utgörs av egna produkter och resten av legoproduktion.
– Det ger oss en styrka och stabilitet eftersom vi kan föra över resurser om någon del skulle gå sämre en tid. Dessutom ger det oss en betydligt bredare kompetens.
I och med att Furhoffs själva konstruerar och producerar produkter, samtidigt som de har en mängd olika typer av kunder inom legotillverkningen, har de genom åren skaffat sig en enorm kunskap kring konstruktion och produktion av rostfria stålprodukter.
– Det gör att vi kan hjälpa våra kunder att skapa produkter som är enkla och kostnadseffektiva att producera, säger Björn Furhoff. Helt enkelt hjälpa dem att hitta en optimal lösning. Att vi har vår blandning är en klar fördel, därför är vi noga med att ingen kund får bli större än 20 procent av omsättningen.

Egna utvecklare tar produkterna vidare

Den breda produktportföljen har utvecklats över tiden. På 1920-talet började Furhoffs att tillverka diskbänkar i rostfritt stål. Efterhand som åren gick började kunderna efterfråga andra produkter och då började man tillverka även dessa. Idag har Furhoffs fyra egna produktutvecklare.
– Många av produkterna är ju mogna, men det går alltid att utveckla dem till exempel genom form och design. Men att ta fram nya formgivna produkter för att ersätta gamla är inte fråga om slit och släng. För om du byter ut din diskbänk efter 75 år så skickar vi tillbaks den till stålverket, smälter ner den och får tillbaks den som en plåt. Rostfritt stål är ett väldigt hållbart material ur alla aspekter. Dessutom otroligt hygieniskt, helt självläkande bara man håller det rent.

Egen betanläggning kortar ledtiderna

Av förklarliga skäl förbrukar Furhoffs betydande volymer av rostfritt stål och materialet är mycket viktigt för dem. Samtidigt påpekar Björn Furhoff att rostfritt är ett mycket brett begrepp.
– Vi köper in runt 100–150 olika sorters plåt med olika ytor, olika legeringar, rör och stänger. En del av detta måste vi ha på lager, en del beställer vi hem snabbt. Ledtider har blivit en oerhört viktig faktor. Det är bland annat skälet till att vi har en egen betanläggning, det gör att vi kan korta våra ledtider och i förlängningen lova korta och säkra leveranstider.
Inom legotillverkningen erbjuder Furhoffs helårskontrakt vilket gör att de kan producera den avtalade mängden och sedan lagerhålla den åt kunden.
– Det är ett annat exempel på hur vi arbetar för att göra det enklare för våra kunder, vi erbjuder flera olika affärsupplägg.

Fokus på kvalitet i varje led

På Furhoffs är kvaliteten i centrum, därför frågar de alltid sina kunder vilken miljö produkterna ska vara i eftersom det kan vara förödande om materialet inte har rätt legering.
– Det finns säkert de som är beredda att kompromissa kring kvaliteten för att göra det billigare, men det skulle aldrig vi göra, säger Björn Furhoff. Vi är måna om att kunden ska bli nöjd, så vi ställer många frågor för att se till att det blir rätt. I ett badhus kan det räcka med ett par månader innan det blir bruna fläckar om man har fel stålkvalitet.
Furhoffs får dagliga leveranser av rostfritt stål från Damstahl och ser dem som en viktig del i sin framgång.
– De ger oss leveranser med korta ledtider och stor flexibilitet, samtidigt som de har stor kompetens och erbjuder experthjälp. Damstahl har riktiga gurus på rostfritt stål som vi lutar oss mot i vissa affärer.
Som leverantör är Damstahl delaktiga i materialvalen för vissa produkter och hjälper Furhoffs att optimera kvaliteten.
– Damstahl tillhör A-laget av våra leverantörer, menar Björn Furhoff. Vi har en samsyn och vi ser dem som en medleverantör. De har kunskap och mycket material på lager i kombination med en bra logistik.

Har du frågor om rostfritt stål eller på jakt efter en grossist som älskar rostfritt stål? Då är du välkommen att höra av dig till någon av våra kunniga säljare. Du hittar kontaktuppgifterna här.