Så här behandlar du korrosion orsakad av järnsmitta

Ibland händer det att korrosion uppstår på rostfritt stål till följd av järnsmitta. Det kan röra sig om att ett verktyg som används till svart stål sedan används på det rostfria materialet eller något så enkelt som att slipdamm från svart stål hamnat på den rostfria ytan.  

Om det kontaminerade stålet förvaras absolut torrt kommer skadan inte att synas, men så fort den utsätts för fukt kommer järnet att börja rosta. När järnpartiklarna korroderar bildas salter som håller kvar både fukt och klorid på ytan. Och när järnet väl är förbrukat riskerar korrosionen att fortsätta ner i det rostfria stålet. Resultatet kan bli en punktfrätning. Angreppet kan sedan skyndas på av lågt pH-värde, förhöjd temperatur och närvaron av klorider. 

Avsluta alltid med betning 

Det finns några olika sätt att åtgärda järnsmitta och korrosion på. Men här gäller det att vara mycket noggrann. Att slipa och polera är ett effektivt sätt att få bort korrosionen, men om inte varje minsta del av järnsmittan försvinner kommer problemet att återuppstå. Därför rekommenderar vi att alltid avsluta behandlingen med betning. Då försvinner all smitta och små slipspår som kan ställa till problem försvinner. Tänk också på att slippapper eller trissa tar med sig järnsmittan och behöver bytas ofta under arbetets gång.

Polering och betning är ett bra sätt att behandla korrosion som orsakats av järnsmitta.