Sprött gods efter svetsning

Ibland får vi frågor som rör relationen mellan svetsning och slagseghet där en del upplever att godset blir sprött efter svetsning i till exempel Duplex. Vi bestämde oss för att titta närmre på vad som egentligen händer och var problemet ligger. 

Många har märkt att slagsegheten blir alltför låg efter svetsning och då särskilt i den värmepåverkade zonen (hz). Och det är faktiskt just värmen som är boven i dramat. För hög värme vid svetsning av Duplex är inte bra. Därför är en icke slaggbildande, solid svetsmetod att föredra. Det är viktigt att undvika att allt för mycket energi tillförs eftersom risken ökar för att intermetalliska faser uppkommer och försämrar slagsegheten i hz 

Stor vikt ligger också vid avsvalningen som måste gå snabbt. Tänk extra på det om godset är tjockt eller om plåten har dålig luftkylning!