Super Dairy livsmedelsrör – för ett säkert mejeri

I mejerinäringen är god hygien A och O. Detta är vi på Damstahl mycket medvetna om och därför vill vi passa på att tipsa om våra Super Dairy livsmedelsrör. Men vad är det som gör Super Dairy-rören till de perfekta rören för mejerinäringen? Svaret finner du här! 

Dubbel betning för absolut renhet 

För det första är Damstahls Super Dairy livsmedelsrör dubbelbetade. Den dubbla betningen betyder att det inte finns några orenheter kvar i rören. Då bildas också ett mer homogent kromskydd invändigt i rören som ger ett bättre skydd mot korrosion. 

TIG-svetsade för säkrare resultat 

Genom att svetsa rören med TIG-svetsning (gasolframsvetsning) minskar risken för porer i svetssömmen. Bakgrunden till det är att svetstiden med TIG är cirka 10–15 gånger längre än vid lasersvetsning. I och med att det går långsamt säkerställer man en svets fri från porer.  Porer i svetssömmarna vill man undvika för att det här kan fastna media som kan leda till bakteriehärder  

Damstahls Super Dairy-rör är ett säkert val vid livsmedelstillverkning.

Värt att tänka på vid upphäftningen 

Vid upphäftning av rostfria livsmedelsrör kan det ibland vara tillåtet att häfta upp utan rotgas. Men det är då viktigt att det sker med en svetsutrustning som har automatisk tidsstyrning av strömtillförseln och att den är inställd på lämplig tid. För livsmedelsrör ligger nivån på 0,02 till maximalt 0,1 sekunder, beroende på godstjocklek. 

Använd utrustning med automatisk tidsstyrning av häftningstiden så sparar du tid för rotgas som inte behövs när tidsstyrningen är automatisk. Om utrustningen saknar tidsstyrning krävs det full rotgastäckning under häftningen. Detta tar både tid och kostar skyddsgas. 

 

Med pressfittings sparar du tid samtidigt som du får täta kopplingar när du drar rör. Här kan du läsa mer om fördelarna med pressfittings.