Vad är det för typ av rostfritt i golfklubban?

Har du någonsin undrat vad det är för typ av metall i dina golfklubbor? Många golfklubbor har både slagyta och huvud av utskiljningshärdat rostfritt stål. Denna rostfria kvalitet ger en kombination av hållfasthet, hårdhet, seghet, svetsbarhet och korrosionsbeständighet som bidrar till att klubban kan slå bollen längre än smidda ståljärn.  

Ovanligt rostfritt stål i din golfklubba 

Utskiljningshärdat, rostfritt stål (precipitation hardening, PH) är ett tvåfasat martensitiskt-austenitiskt, höghållfast stål. Det innehåller vanligtvis 15–17 procent krom, 4–8 procent nickel, låg molybden-halt och upp till 5 procent koppar. PH-stålet är härdbart vid höga temperaturer genom utskiljningshärdning vilket gör det starkt men inte särskilt korrosionsbeständigt. Stålen är inte speciellt vanliga men kan, förutom golfhuvud, användas till bland annat kedjor. Vanligaste legeringen är 15–5 PH (EN 1.4542) och 17-4 PH. 

Vad är utskiljningshärdning? 

Utskiljningshärdning är en process som innefattar tre grundläggande steg: 

  • Lösningsbehandling – legeringen hettas upp över löslighetstemperaturen och hålls där tills en homogen fast lösning uppstår. 
  • Avkylning – legeringen kyls snabbt ner, vanligtvis genom att doppa den i en vätska, vilket bildar en metastabil fast lösning.
  • Åldring – legeringen hettas upp på nytt till en mellanliggande temperatur som ligger under lösligheten. Det producerar en uppsättning finfördelade utfällningar som motverkar förskjutningsrörelser, vilket i sin tur stärker och härdar materialet.  

Golfklubbor görs i rostfritt stål.

Gjutna golfklubbor vanligast 

De allra flesta, eller cirka 90 procent av alla golfklubbor som säljs idag, är gjutna. Metoden gör det möjligt för producenterna att vara mer kreativa i sin design. Bland annat har gjutningen möjliggjort konstruktionen av cavity back-klubbor (som alltså är ”ihåliga” på baksidan). Dessa klubbor har förmågan att fördela vikt till utsidan av klubbhuvudet vilket hindrar klubban från att vrida sig vid fel träffar. 

Gjutna klubbhuvuden är ofta gjorda av legeringen 17–4 PH med 17 procent krom och 4 procent nickel vilket gör den stark och hård. Vissa modeller tillverkas av 431 vilket är mjukare än 17–4 PH och anses därför av vissa ge en bättre känsla. Samtidigt gör en hård träffyta att bollen snabbare slås bort, så det är en avvägning. 

Vissa föredrar smidda golfklubbor 

Ett smitt järn innebär att ett stycke mjukt stål stämplas eller slås i formen. Processen att smida är mer arbetsintensiv och det är skälet till att dessa klubbor i allmänhet kostar mer. Eftersom stål som används i smide är mjukare (på grund av en högre kolhalt), hävdar vissa spelare att smidda klubbor erbjuder bättre känsla. 

Andra spelare menar att denna ”känsla” mer sannolikt beror på klubbhuvudets design och inte så mycket på materialet den är tillverkat av. För 20 år sedan hade alla spelare på topptouren smidda klubbor. Numera är det inte längre så, många av världens bästa spelare använder idag gjutna klubbor.