Vilka ingår i familjen 316/316L

Att veta vilken typ av rostfritt stål som passar bäst och vad man ska kalla den för att få rätt, är inte alltid det lättaste – Damstahls Per Carlsson finns här för att hjälpa dig! 

Vad får du när du säger AISI 316?

I min värld så skall man slopa dessa ord/standarder. AISI är en amerikansk standard från mitten av 1900-talet och är idag förlegad. UNS är även detta en amerikansk standard som är mycket ospecifik och lätt kan leda till feltolkningar.

Vad vill man då ha när man använder sig av benämningar från dessa standarder exempelvis: ”Det skall vara i 316” eller som många säger: “tre-sexton”. Vill man då ha EN 1.4436, ett syrafast stål med hög kolhalt (max 0,05 procent), som 99 gånger av 100 är en dålig legeringstillsats och med en molybdenhalt på 2,5–3,0 procent? Jag tror inte det!

Och vad får du när du säger 316L?

Då får du ett lågkolhaltigt (max 0,03 procent) syrafast stål som är bra 99 gånger av 100, eller mer.

L:et står för just låg kolhalt. Men vid tex. härdning är det ju bra med hög kolhalt, men då är det inte 300-familjen vi pratar om. Även 316L täcker hela Mo-spannet, se tabell nedan.

Som en liten sammanfattning – pratar man om AISI 316 då är det oftast EN 1.4436 (Mo-halt 2,5–3,0 procent och hög kolhalt) eller EN 1.4401 (Mo-halt 2,0–2,5 procent och hög kolhalt) man menar. Väldigt sällan UNS S31600 (Mo-halt 2,0–3,0 procent och hög kolhalt)

Säger man AISI 316L, då har vi fyra alternativ att välja på och alla har låg kolhalt:

  • EN 1.4404 (Mo 2,0–2,5 %)
  • EN 1.4432 (Mo 2,5–3,0 %)
  • EN 1.4435 (Mo 2,5–3,0 %)
  • UNS S31603 (Mo 2,0–3,0 %)

I 1.4435 är både nickel och krom högt, så den är dyrare, men framförallt dålig tillgänglighet… men det är fortfarande 316L!

 

Visste du att det går att ta reda på vad det är för sorts rostfritt stål du har med hjälp av en PMI-pistol? Här kan du läsa mer om hur den fungerar.