Ytans betydelse för korrosion Del 2: Elektropolering

I första delen av denna serie skrev vi om den rostfria slipade ytan och nu ska vi gå in på en något mer avancerad teknik. En teknik som förbättrar ytjämnheten och höjer korrosionsmotståndet – elektropolering. 

Elektropolering 

Ett av de få sätten att höja motståndet mot korrosion för rostfritt stål är att elpolera ytan. Elektropolering är en ytbehandling av rostfritt stål som kräver extern strömkälla. Det rostfria ämnet sänks ner i ett bad. Badet består är en kraftig blandning av svavel- och fosforsyra, temperaturen ligger oftast över +50 grader Celsius och själva ämnet ansluts anodiskt med hjälp av en likriktare. Under processen löses en del av stålet upp. Eftersom denna upplösning huvudsakligen äger rum längst upp på ytans mikroskopiska ojämnheter, leder behandlingen till en långsam utjämning. Detta i sin tur ger en förbättrad ytjämnhet och därmed en blankare yta. I och med denna mycket blanka yta med fin ytjämnhet blir det svårt för orenheter att fästa. En sådan yta kan klara även mycket tuffa miljöer som exempelvis en salt havsmiljö. Processen lämpar sig också bra för miljöer som kräver extrem renhet såsom inom den aseptiska tillverkningsindustrin inom livsmedels- och läkemedelsbranschen. 

Tänk på designen 

Men även om ytan är blank och tål tuffa miljöer är designen också viktig att tänka på för att förhindra korrosion. En elpolerad yta i havsmiljö måste regelbundet utsättas för regnvatten, annars kan höga klorid/salthalter som fastnar på ytan orsaka korrosion. Elpolerade spöhållare, som används på fiskebåtar, tillverkade i “bara” EN 1.4301 kan då fungera utmärkt ute på havet. 

Elektropolering - sätt att få spöhållare för fiske blanka

Elpolerade spöhållare för fiskebåten

Elpolering är både praktiskt och snyggt 

Elektropolering är ett ovanligt exempel på att arkitekter och ingenjörer inte alltid behöver dra åt olika håll. Det går faktiskt att uppnå ett attraktivt utseende och utmärkt korrosionsbeständighet på samma gång. Elektropolering är alltså en metod som kan glädja såväl arkitekten som ingenjören. 

Det finns många fördelar med den blanka och jämna ytan som bildas. Det är därför ingen tillfällighet att elektropolering i hög grad används för särskilt kritisk utrustning inom exempelvis läkemedel- och livsmedelsbranschen. 

Vad är nackdelarna med elektropolering? 

Men det finns tyvärr vissa nackdelar med elektropolering: 

  • Den mycket blanka ytan är känslig för repor, bucklor och smuts, allt syns mycket väl. 
  • Termisk utvidgning som vid till exempel svetsning, kan förvränga synintrycket negativt på större plana ytor.
  • Hörnor och kanter avverkas mest, så vid detaljer med snäva toleranser bör detta beaktas. 
  • Elpolering är en mycket kostsam och besvärlig process som kräver komplicerad utrustning.

Teoretiskt sett så kan alla vanliga, rostfria stålkvaliteter elpoleras men i praktiken finns det flera typer som inte lämpar sig för elpolering. Precis som vid betning lämpar sig varken martensiterna, de lägst legerade ferriterna eller svavellegerat automatstål för elektropolering. Titanlegerade stål som EN 1.4571 och 4541 lämpar sig inte heller. 

 

 

Intresserad av att läsa mer om elektropolering? 

Du kan läsa om processen och mycket mer i exempelvis dessa böcker: