Korrosion i havsmiljö – följ våra plåtar! Del 6: Temperatur

Hur påverkar temperatur rostfritt stål? 

Nu har det gått cirka fyra månader sedan vi senast tittade till våra plåtar vid havet. Plåtarna har hängt ute i 20 månader och snart genomlevt alla årstider två gånger. Trots växlande väder och hårda vindar har det den senaste tiden inte hänt mycket på plåtarnas yttre. Jag trodde faktiskt själv att plåtarna skulle ha påverkats mer nu när de varit med om sin andra skånska vinter. Den skånska kustnära vintern har temperaturmässigt varit ganska mild med endast ett fåtal dagar med minusgrader. 

Väder kan anses som tufft och hårt på olika sätt. När vi människor känner att det biter rejält i kinderna och fingrarna fryser i minusgrader är detta ett klimat som kan ses som mildare för rostfritt stål. Generellt kan man säga att ju högre temperatur desto högre korrosionshastighet. När havet fryser så påverkar inte salterna/kloriderna det rostfria i lika stor utsträckning. När vattnet avdunstar och salterna/kloriderna blir mer koncentrerade på den rostfria ytan ökar korrosionen och när temperaturen stiger ökar avdunstningen och klimatet blir tuffare för det rostfria stålet. 

Plåtar från experiment av korrosion i havsmiljö.

Som ni kan se på bilderna så har knappt någon förändring skett på någon av stålsorterna. Rostfritt stål, oavsett kvalitet, tål mer än man tror. Men kostnaden vid felval kan fortfarande bli dyr.  

Rostfria ytor 

Som ni kanske kommer ihåg har vi lagt till ytterligare ett experiment. Vi vill se hur 2B respektive slipad yta samt spegelpolerad yta står sig mot korrosion. Här kan vi konstatera att det har hänt lite mer. Däremot är den stora förändringen endast på ferriten EN 1.4016 och det bara vid svetsen. Tittar man på de andra tre stålsorterna har det endast skett ytterst små förändringar till 2B-ytans fördel. Den spegelpolerade plåten är fortsatt riktigt vacker och är det inte dessutom Damstahls vackra logga som syns här!? 

Plåtytor från experiment av korrosion i havsmiljö.

Vi låter plåtarna hänga kvar och fortsätter se hur stålsorterna klarar sig. 

 

Läs alla andra artiklar i våra experiment om korrosion i havsmiljö.