Experter på rör och rördelar

På Damstahl är vi stora på rostfri plåt och stång, men vi har också ett mycket stort utbud av rör och rördelar. Hos oss hittar du svetsade, sömlösa, aseptiska, press, profil och livsmedelsrör. För att göra det lättare för våra kunder har vi dessutom ett speciellt projektteam som servar hela Sverige med både kompetent rådgivning och flexibla leveranser. 

Rör och rördelar för alla projekt 

Anders Bergstrand och Mikael Liwgren är Damstahls projektteam som dagligen åker land och rike runt för att hjälpa kunder med både större och mindre projekt. Projekt där det finns ett behov av rostfria rör, rördelar och rörsystem. Det kan till exempel handla om ombyggnader på vattenverk och reningsverk. 
– Det finns mycket rostfritt i sådana anläggningar, säger Anders. Vi levererar mycket till kunder som bygger nytt och renoverar. Det kan bli ganska stora kvantiteter, nyligen fick vi en order på 12 500 meter rör, motsvarande 110 ton, som nu levererats till kunden. 
Även mejerier, livsmedelsproduktion och läkemedelsproduktion är industrier där kunderna har stora behov av rostfria rördelar. 
– En annan bransch som har stora behov är cellolusaindustrin där det händer rätt mycket nu, säger Mikael. Det är gamla bruk som rustas upp samtidigt som de byggs ut för att kunna utöka produktionen. 
Andra stora projekt som efterfrågar rostfria rör och rördelar är de stora infrastrukturprojekten Förbifart Stockholm och Västlänken i Göteborg. 
– Man kanske inte tänker på det, men det finns faktiskt en hel del rostfritt i sådana projekt, säger Anders. Det är till exempel rör för vattenavrinning, sprinklers i tunneltaken och kylrör. 

Bredd och flexibilitet 

Ett annat omfattande projekt är nedläggningen av Bromma reningsverk i Stockholm. Hela reningsverket flyttas till intilliggande Henriksdal. 
– Henriksdal kommer att fördubbla sin kapacitet och bli ett av världens modernaste reningsverk, berättar Mikael. Och det är i princip bara rostfria rör och rördelar som används. 
Det blir alltså en hel del stora projekt, bland annat har de på kort tid tecknat två regionala rikstäckande avtal inom i huvudsak rör och rördelar. Anledningen till efterfrågan är, förutom Anders och Mikaels kompetens och erfarenhet, den bredd och flexibilitet Damstahl kan erbjuda kunderna. 
– På Damstahl har vi en egen logistikkedja som täcker i princip hela södra halvan av landet, säger Anders. Det gör att vi kan vara väldigt flexibla. Dessutom har vi ett mycket stort antal rördelar på lager. 
– Vi har alltid mer än 12 000 ton rostfritt tillgängligt i egna lager, det gör oss oerhört trygga när vi möter våra kunder, säger Mikael. Vår bredd på lagret är vår styrka, det ger oss oerhört bra leveranstider. 

Viktigt med kunskap 

Men det finns även andra faktorer som gör att Anders och Mikael kan erbjuda kunderna en hög servicegrad. 
– Vi är två personer med samma roll, en slags hybrid mellan ute- och innesäljare, säger Anders. Det gör att någon av oss nästan alltid kan svara. 
En annan faktor är kunskapen som kommer kunderna till del. 
– Vi kan ge våra kunder råd vid behov, men de är ofta väldigt kunniga, menar Mikael. Samtidigt är det viktigt att vi har kunskap. Du kan foga samma två rör på mängder av olika sätt, därför finns det normer man måste följa. Det kräver i sin tur kunskap, och den kunskapen har vi. 
En kombination av flexibilitet och kunskap är kärnan i erbjudandet, som tillsammans med ett omfattande lager ofta blir en avgörande faktor för kunden. 
– Vi hade en kund som behövde 2 600 meter rör i samma dimension levererat under åtta månader, berättar Anders. Det är sällan någon har mer än 1000 meter av samma rör på lager, men vi hade inga problem att lösa det. Vii är norra Europas största grossist inom rostfritt. 

 

Om du har behov av rostfria rör och rördelar, svetsat eller inte, så hör av dig till Anders, Mikael eller någon annan av våra kunniga säljare. Du hittar kontaktuppgifterna här.