Rostfritt stål och pH-värde på vatten

Rostfritt stål är ett bra alternativ när vatten är inblandat men hur påverkar vattnets pH-värde stålet? Rostfritt stål klarar sig bra i både sura och basiska miljöer men om pH-värdet sjunker under 2 eller överstiger 12 finns risk för allmän korrosion.   

Se upp för klorider 

När det gäller vanligt kranvatten ska man däremot se upp med spaltkorrosion, inte på grund av pH-värdet utan förekomsten av klorider i vattnet. På våra breddgrader ligger kloridinnehållet på 50100 ppm i dricksvattnet. Vattnet är inte heller sterilt och det finns risk för att bakterier kan katalysera spaltkorrosion i till exempel svetsfel och spalten på pressfittings. Därför är syrafast EN 1.4404 att föredra i vattenledningssystem.