Svetsoxider – måste de alltid tas bort?

För att minska risken för korrosion i svetsfogar finns rekommendationen att slipa och putsa den utvändiga fogen fri från svetsoxider. Men arbetet medför allvarliga arbetsmiljöproblem med partiklar och toxiska gaser som till exempel isocyanater, nickel och sexvärt krom. Det finns därför både hälsovinster och tidsbesparingar att vinna om efterbehandlingen går att utesluta. 

I torra, säkra inomhusmiljöer kan det vara onödigt att avlägsna svetsoxider på utsidan av rör.

Damstahl har medverkat i en SBUF-utredning som gjorts av Swerea/KIMAB för att hjälpa till att utvärdera hur stora korrosionsriskerna egentligen är om svetsoxiderna på utsidan av vattenförande rostfria rör istället lämnas kvar. 

I rapporten ifrågasätts behovet av att utföra mekanisk efterbehandling i säkra, torra inomhusmiljöer där korrosionsrisken är väldigt liten. Här kan du läsa hela rapporten och säkerställa dig om att du inte utför några ohälsosamma arbeten i onödan. 

 

 

Vi fick in en fråga om anlöpningar som kan uppstå i samband med svetsning och skärning. Den svarade vi på här.