Lågkolstål, titanstabiliserat och normalt stål – vad är skillnaden?

Kol är bra till mycket, men inte som legeringselement i rostfritt stål. Kol binder kromet i korngränserna som därmed inte blir rostfria. Kolets påverkan skall därför minimeras.
Detta kan göras på två olika sätt; antingen avlägsnar man det mesta av kolet och får lågkolstål. Alternativt tillsätter man titan som kolet väljer före kromet att reagera med, s.k. titanstabiliserade stål.

 

Pouplär benämning

”Standard”

Lågkolstål

Titanstabiliserat

”Vanligt rostfritt”, 18/8

4301

4307

4541

”Syrafast”

4401

4404

4571

 

I de flesta fall spelar det ingen större roll om man väljer lågkolstål eller titanstabiliserat, stålsort 4541 kan t.ex. oftast användas istället för 4307. Samma sak gäller för 4571/4404, men det finns ett viktigt undantag: Titanstålen ger bättre mekanisk styrka vid temperaturer över 300°C. Å andra sidan är de omöjliga att polera/elektropolera och orsakar större slitage på verktygen vid spånavskiljande bearbetning. Särskilt tyskarna älskar titanstålen (framför allt till profiler), medan de flesta utanför Tyskland verkar föredra lågkolstål. Mer information om titanstabiliserade stål du i våra inlägg: