Rostfritt stål ger oss rent dricksvatten

Du vrider på kranen och ut kommer det rent vatten, färdigt att drickas. Men innan det når dig har det färdats långa sträckor genom rör och filter. Att säkerställa vår försörjning av rent dricksvatten är en viktig uppgift och den möjliggörs med hjälp av rostfritt stål. 

Rostfritt för rent dricksvatten 

Innan Robert Humlebæk Petersen började på Damstahl arbetade han en period som driftreparatör på Trelleborgs kommun. Därför vet han en hel del om rostfritt och dricksvatten och hur det tar sig från källan till kranen.  

Många kommuner tar sitt dricksvatten från en närbelägen sjö. Det gör att kvaliteten på vattnet kan vara varierande och gör reningsprocessen mycket viktig. Ämnen från omgivande åkrar kan komma ner i vattnet, men även en olycka som skapar utsläpp riskerar att påverka vattenkvaliteten. Det är bland annat därför det finns stora gula skyltar om att man ska ringa 112 vid en olycka uppsatta vid viktiga vattentäkter. 
– Trelleborgs kommun är ganska bortskämda med bra kvalitet på dricksvattnet eftersom de har en mängd djupborrade brunnar, minns jag rätt så är det cirka 24 stycken, säger Robert. Ur dem tar de upp grundvattnet för att sedan pumpa in det till vattenverket.  

UV-ljus är bakteriedödande 

Men oavsett källan måste vattnet renas innan det kan bli dricksvatten. I de flesta fall används luftning, sandfilter och ytterligare ett steg där vattnet avhärdas. Tas vattnet från ytvatten kräver detta fler steg och här är det vanligt att vattnet även kloreras för att ta bort eventuella smittoämnen. 
– I Trelleborg använde vi inte klorering, utan tillsatte bara natrium, berättar Robert. Fördelen med att ta upp grundvattnet är att det till stor del har filtrerat sig själv, vilket minimerar behovet av andra kemikalier. 
Det blir också allt mer vanligt att man använder sig av UV-ljus och ozon. Det dödar bakterier och används ofta som en sista passage innan vattnet går vidare till vattentornet. 

Rostfritt eller plast för dricksvatten? 

Den eviga frågan när det gäller rör för dricksvatten har varit om det är bäst med plast eller rostfritt. Förr var det enkelt att svara på eftersom plasten innehöll mjukgörare som kunde fällas ut i vattnet, vilket inte var så bra. Men efterhand har plastmaterialets kvalitet utvecklats och idag är svaret inte lika givet. Montering och svetsning har blivit enklare vilket gör plasten både billigare och snabbare. Det är helt enkelt mer lättarbetat nu vilket innebär att fler och fler övergår till plast när det är långa sträckor vattnet ska transporteras.  

– Samtidigt är de nya typerna av plast inte lika beprövade än som rostfritt, ett material som använts under decennier, säger Robert. Så den långsiktiga kvaliteten är svår att bedöma. 
Men även om plast i allt större utsträckning används för långa rörledningar under mark, dominerar rostfritt fortfarande inne i vattenverken. Här är det rostfria stålet oslagbart, gör man det på rätt sätt så har man en anläggning som håller många år framöver med minimalt underhåll. 

Rätt material på rätt plats 

När det gäller själva stålkvaliteten kan det i Sverige räcka med vanligt rostfritt medan det i södra Europa ofta används syrafast eller till och med duplex. 
– I vattentornet i Trelleborg är de gamla rören gjorda i gråjärn/segjärn och de håller fortfarande bra och ger inga avfällningar, berättar Robert. Även rent smakmässigt kan det vara en fördel med rostfritt. Alla som någon gång smaka på vatten som kommit ur ett plaströr som legat i solen vet att det smakar ganska konstigt. 

Innan vattnet renas till dricksvatten kan det innehålla en del sten och grus, något som kan repa plaströr och frigöra partiklar. Det är inget allvarligt problem, eftersom dessa fastnar i filtreringen, men rostfritts fördel är att det är mycket tåligare. 
– Plast har sina fördelar, men inget slår rostfritt, säger Robert. Det viktiga är att använda rätt material på rätt plats för att optimera kvaliteten i förhållande till kostnaden. Det är dock inte helt lätt att avgöra, därför kan du alltid kontakta någon av oss produktspecialister om du behöver rådgivning. Våra kontaktuppgifter hittar du här.