Rätt sorts rostfritt i livsmedelsmaskinen

I samband med livsmedelstillverkning är kraven på hygien höga och att välja rostfritt stål har många fördelar i det avseendet. Rostfritt stål är lätt att hålla rent, men det är viktigt att välja rätt sort. För att trygga livsmedelstillverkningen inom EU finns ett regelverk som vi följer i Sverige. Men vad händer om en livsmedelsmaskin köps in från ett land utanför EU?   

Vi har fått en fråga från en restaurangägare som undrar just det. Han står i begrepp att köpa in en maskin som är tillverkad i stålsorten AISI 430 och undrar om den är godkänd enligt europeisk standard.    

Ferriter fungerar fint i maskinen 

Stålsorten AISI 430 är en ferritisk EN 1.4016. Enligt Europarådets riktlinjer för metaller i kontakt med livsmedel är den här ferriten godkänd. Det är dock vanligare att austenitiska stålsorter som EN 1.4301/4401 används inom området. Tack vare formbarheten, de goda svetsegenskaperna och korrosionsbeständigheten är austeniterna det dominerande konstruktionsstålet. Ferritiskt stål är däremot billigare eftersom det saknar nickel men är sämre att svetsa och har dåliga korrosionsegenskaper.